Arsacal
button
button
button
button


jongerenontmoeting Amsterdam

12 februari

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 15 februari 2012 - 117 woorden
jongerenontmoeting Amsterdam

Zondag 12 februari werd in het ont­moe­tings­cen­trum bij de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de keizers­gracht in Am­ster­dam het ver­slag­boek van de jon­ge­ren­bede­vaart naar de wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid ge­pre­sen­teerd. Het boek is een mooie her­in­ne­ring gewor­den aan die prach­tige dagen, met veel foto's. Het was goed de jon­ge­ren die deze mid­dag aanwe­zig waren te ont­moe­ten. Ik heb aan hen gevraagd om vooral iets van de geest van de wjd vast te hou­den - ook nu ze weer in de woes­tijn van het dage­lijks bestaan leven -, bij­voor­beeld door zich twee of drie goede voor­ne­mens (niet te moei­lijk, haal­baar) te maken voor iedere dag om een kleine vaste gees­te­lij­ke basis te hebben voor je leven als christen.

Terug