Arsacal
button
button
button


Klaar om naar Rome te gaan...!

767 deelnemrs voor bisdombedevaart

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 maart 2015
Begeleidersweekend deelnemers (1) en dhr. Jos van Bussel (VNB) spreekt de mensen toe
Begeleidersweekend deelnemers (1) en dhr. Jos van Bussel (VNB) spreekt de mensen toe

In Heiloo zijn op 6-7 maart een zestigtal begeleiders van de bede­vaart bijeen voor de laatste voor­be­rei­dingen; in Haarlem op het bisdom is het projectkoor o.l.v. Mark Heerink en Bert Stolwijk druk aan het oefenen op zaterdag 7 maart. De VNB heeft de logistiek helemaal onder controle: Alles en iedereen is klaar om naar Rome te gaan met 767 mensen uit het hele bisdom, het maximum - aantal wat in Rome kon worden gereserveerd.

Het weekend in Heiloo is bedoeld om de gidsen, groepsleiders en pastorale begeleiders goed voor te bereiden op wat hun te wachten staat. Ook was er een medisch team aanwezig en een PR/com­mu­ni­ca­tieteam. Vrijdag­avond was ik bij het weekend aanwezig en maakte onder meer een inleiding van de heer Jos van Bussel van de VNB mee en een kennis­ma­kingsspel.

Aan het begin kon ik iedereen welkom heten en bedanken voor de enorme inzet van iedereen. Ook zijn we heel dankbaar jegens de pastoors en andere mensen in de parochies die zich hebben ingezet om reclame te maken en de bede­vaart daardoor tot een succes te kunnen laten worden. En natuurlijk mag ik Mirjam Spruijt, de projectleider, en het team van de Diocesane Geloofsopbouw en de VNB niet vergeten. Diaken Rob Mascini (midden op de foto) is be­schik­baar voor avonden over Rome, die hij al in veel parochies heeft gehouden.

De sfeer tijdens het weekend zat er meteen goed in! Omdat er zoveel reisleiders nodig zijn, hebben we ook wat onder­steuning gekregen van ervaren mensen uit andere bisdommen, waarvoor we hen natuurlijk ook heel dankbaar zijn.

Het kleiner deel van de groep gaat per bus (drie bussen) en over­nacht op de heen­reis in Ulm en Bologna. Ook Speyer zal worden bezocht en op de terug­reis Verona en Maria Laach. De heen­reis zal ik zelf ook met de bus mee maken, voor de terug­reis sluit ik me aan bij de vlieg-groep

Voor de tieners is er een eigen pro­gram­ma, waarvoor zich veertig tieners hebben opgegeven. vijftig jongeren doen mee aan het jongeren­pro­gramma. De gezinnen zitten zoveel mogelijk bij elkaar in hetzelfde hotel en voor hen is er ook (deels) een eigen pro­gram­ma. Veertig kinderen zijn daarbij als deelnemer betrokken. 95 kinderen van het kathedrale koor gaan mee en zullen ver­schil­lende keren de vieringen opluisteren en een kort herdenkings­con­cert geven op 4 mei, dodenherdenking 70 jaar na de bevrijding, waarbij de ambas­sa­deur bij de heilige Stoel Z.K.H. Jaime prins De Bour­bon de Parme zal spreken.

Met de 767 deelnemers heeft de bisdom bede­vaart de maximumcapaciteit bereikt. De inschrijvingen zijn per 1 februari gesloten. Inmiddels staan nog 11 mensen op een wachtlijst.

We hopen een mooie bede­vaarts­reis tegemoet te gaan, die ons mooie bisdom Haarlem-Amsterdam geestelijk hopelijk veel goed zal doen.

Terug