Arsacal
button
button
button


Fort Europa? Hoe gaan we met vreemdelingen om?

Gebedswake bij detentiecentrum Schiphol

nieuws - gepubliceerd: zondag, 8 maart 2015
Gebedswake voor de hoofdingang (1) en het detentiecentrum (2)
Gebedswake voor de hoofdingang (1) en het detentiecentrum (2)

Tijdens de veertigdagentijd vindt wekelijks een gebedswake plaats bij het detentie­cen­trum Schiphol waar vreemdelingen gevangen zitten; door het jaar gebeurt dat iedere tweede zondag van de maand. Op zondag­middag 8 maart was de beurt aan Stem in de Stad in Haarlem en de kerken in de Haarlemmermeer om van 14.00 - 15.30 uur deze wake te verzorgen.

Zo'n zestig mensen waren gekomen om te bidden en te zingen en de gevangen vreemdelingen een hart onder de riem te steken. Het was goed om erbij te zijn en de mensen die aandacht vragen voor het lot van deze mensen te bevestigen en te bemoedigen.

Pastoraal werker Leo Mesman en ds. Ranfar Kouwijzer zijn deze middag de voortrekkers. Van uit Stem in de Stad in Haarlem vertrok een bus met mensen die de wake mee wilden maken. Mensen van het Jeanette Noëlhuis waren er ook; sommigen van hen doen dit al sinds 1993! Mohammed was er bij, de Burundese vluchteling die zelf ook verschillende malen opgesloten heeft gezeten. Veel mensen waren er ook bij die zich voor de gevangenen inzetten, hen bezoeken en af en toe een attentie brengen.

Het grote nieuw gebouwde justitieel complex is maar voor een klein deel gevuld. Het is daarmee wel een heel kostbaar project geworden.

Het is goed dat mensen aandacht vragen voor de situatie van vluchtelingen die, zonder dat zij een delict hebben gepleegd, gevangen worden gezet. In gedachten ging ik ook naar de grenzen van ‘Fort Europa’. Zoveel straatarme mensen proberen Europa te bereiken om een toekomst op te kunnen bouwen en de situatie van armoede en vaak ook van oorlog en geweld te kunnen verlaten. Tienduzienden mensen sterven, verdrinken op die tocht...

Oplossingen zijn niet gemakkelijk te vinden en te bewerken, ik kan dat niet ontkennen. Maar tienduizenden mensen zomaar laten sterven of verder onschuldige mensen als gevangenen opsluiten, is ook geen mens­waar­dige optie... Terecht heeft paus Franciscus aandacht gevraagd voor dit grote probleem, onder meer door zijn bezoek aan Lampedusa en de creatie tot kardinaal van de bisschop van juist dit gebied.

De oplossing kan alleen maar gaan in de richting van een vorm van solidariteit...

Meer info op: www.schipholwakes.nl

Terug