Arsacal
button
button
button


Neocatechumenale Weg door paus Franciscus bevestigd

Uitzending van meer dan 200 missie-gezinnen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 11 maart 2015
tijdens de audiëntie (1) en bezoek aan Redemptoris Mater seminarie (2)
tijdens de audiëntie (1) en bezoek aan Redemptoris Mater seminarie (2)

Vrijdag 6 maart waren de se­mi­na­risten van het Redemptoris Mater seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam en vele gelovigen die er bij een de gemeen­schappen van de Neocatechumenale Weg betrokken zijn, in Rome voor een ontmoeting met paus Franciscus. Tijdens deze audiëntie werden tweehonderd gezinnen uit de hele wereld ls missie-gezin uitgezonden. Het was de tweede keer dat de paus deze uitzending deed.

Zelf was ik dit keer niet bij deze plechtigheid aanwezig, maar diaken Marco Cavagnaro stuurde me het volgende verslag:

PAUS FRANCISCUS ZEGENT DE NEOCATECHUMENALE WEG

Op vrijdag 6 Maart heeft Paus Franciscus meer dan 10.000 mis­sio­na­rissen van de Neokatechumenale weg in het Vaticaan ontmoet. Vlaggen van alle landen, se­mi­na­risten en priesters uit heel Europa, zelfs een groep uit Kambodja met hun kimono's, en vooral vele families met kinderen!

Meer dan tweehonderd van deze families, gezamenlijk met hun zeshonderd kinderen, kwamen naar deze Pauselijke Audiëntie voor de eerste keer, om in missie uitgezonden te worden naar meer dan dertig landen van de vijf continenten. Daarvoor komen zij aan de voeten van Petrus, samen met alle mis­sio­na­rissen van de Weg, om een zegen te vragen.

De zegen van de Paus kwam voor de hele Neocatechumenale Weg heel duidelijk over: "Jullie hebben met dit gebaar aan de opvolger van Petrus willen vragen om jullie roeping te bevestigen, om jullie missie te onder­steunen, om jullie charisma te zegenen. En ik bevestig vandaag jullie roeping, ik onder­steun jullie missie en zegen jullie charisma!"

De initiatiefnemers van de Weg, Kiko Argüello en Carmen Hernández, waren daar aanwezig samen met pater Mario Pezzi. Wijzend naar Kiko heeft de Paus met een grap de kracht van zijn steun aan de Weg nog nadrukkerlijker willen maken: "Ik doe het niet omdat hij mij heeft betaald, nee! Ik doe het omdat ìk het wil doen! [...] Ik zeg altijd dat de Neocatechumenale Weg een groot goed is voor de Kerk! "

Paus Franciscus, die meermaals door enthousiast applaus werd onderbroken, heeft enkele zinnen uit zijn Apos­to­lische Exhortatie over de Vreugde van het Evangelie geleend om zijn waardering voor de Neocatechumenale Weg te verwoorden: "Bij ver­schil­lende gelegenheden heb ik aangedrongen op de noodzaak voor de Kerk om van een pastoraal van eenvoudigweg behoud, over te gaan tot een uitgesproken missio­naire pastoraal (vgl. Ap. Ex. Evangelii Gaudium, 15). Hoe vaak hebben wij, in de Kerk, Jezus binnen ons en wij laten Hem niet naar buiten gaan... Hoe vaak! "

De Paus merkt op hoe de missonaire inzet van de Neocatechumenale Weg een uitdrukking is van zijn wens om de Kerk naar buiten te laten gaan. De Paus heeft zelf willen uitleggen hoe de missie van de Weg in elkaar zit: "deze missie van jullie wordt uitgevoerd dankzij christelijke families, die verenigd in een gemeen­schap , de missie hebben om de tekenen van het geloof te geven" , tekenen van liefde en eenheid "die de mensen aantrekken tot de schoonheid van het Evangelie". Deze gemeen­schappen, die bestaan uit een priester en vier of vijf families met kinderen, vormen "een nieuwe aanwezigheid van de Kerk, daar waar de Kerk niet bestaat of niet meer in staat is om de mensen te bereiken".

Deze gemeen­schappen worden missio ad gentes genoemd. Ad gentes: het gaat om een missie die de naam van het Dekreet van het Tweede Vaticaanse Concilie over de missio­naire ac­ti­vi­teit van de Kerk draagt. Toch heeft Paus Franciscus duidelijk gezegd wie wij als gentes moeten beschouwen. Vandaag zijn 'heidenen' –gentes – niet alleen maar de niet-gelovigen, maar ook de "gedoopte niet-christenen", degenen die door de secularisatie of het mondaine leven hun geloof hebben vergeten. De Paus moedigde de vergadering met kracht aan, bijna als schreeuw: "Doe dat geloof ontwaken!".

Het is juist door zijn charisma van geloofsherontdekking dat de Paus het Neokatechumenaat "een werkelijk geschenk van de Voorzienigheid aan de Kerk van onze tijd " noemt! In de Weg worden de essentiële elementen van het geloofsleven van de Kerk – het Woord, de Liturgie en de Gemeen­schap – in een kleine gemeen­schap ervaren. Aldus de Paus: "het luisteren naar het Woord van God met standvastigheid en in gehoorzaamheid, de Eucha­ris­tie­vie­ring in de kleine gemeen­schappen na de eerste vespers van de zondag, de viering van de laudes in de familie op zondag met alle kinderen en het delen van het eigen geloof met andere broeders en zusters, staan aan de oorsprong van de vele gaven die de Heer jullie heeft gegeven ".

Vandaag telt de Weg 21.000 gemeen­schappen in 124 ver­schil­lende landen. Sinds 1985 werden 1.100 families met meer dan 4.600 kinderen in missie naar heel de wereld gestuurd.

Nederland kent de aanwezigheid van de Neocatechumenale Weg sinds het begin van de jaren tachtig. Vandaag zijn er in Nederland meer dan 25 gemeen­schappen, en drie missio ad gentes in het Bisdom Haarlem-Amsterdam

De Paus nam afscheid van de mis­sio­na­rissen van de Neocatechumenale Weg met dezelfde woorden die in 1974 de Zalige Paus Paulus de 6de aan de gemeen­schappen van de Weg had toe­ge­richt: “Hoeveel vreugde geven jullie ons met jullie aanwezigheid en jullie werk!"

Terug