Arsacal
button
button
button


Consistorie in Rome

nieuws - gepubliceerd: maandag, 20 februari 2012
Consistorie in Rome

Op 18 en 19 februari hebben verschillende Nederlandse bis­schop­pen het consistorie bijgewoond waarin de aarts­bis­schop van Utrecht, zijne eminentie Willem Eijk, samen met 21 anderen, tot kardinaal werd gecreëerd. Deze bijzondere gebeurtenis werd ook door mgr. J. Punt en door mij bijgewoond. Op zaterdag­ochtend vond de eigenlijke creatie plaats in een woordliturgie: de paus plaatste op het hoofd van iedere kardinaal een rode bonnet en gaf hen de kardinaalsring, daarna begroetten zij de andere leden van het kardinalencollege met de vredeswens. De foto toont de nieuwe kardinaal Eijk onmiddellijk na de plechtigheid samen met hulp­bis­schop mgr. H. Woorts en vicaris R. Cornelissen.

De paus wees de kardinalen op de beteknis van de kleur die zij dragen: het kardinalaat is een dienst, uit liefde, die hen ertoe verplicht de Kerk en de paus nog trouwer te dienen, zelfs tot het vergieten van hun bloed ("usque ad effusionem sanguinis..."). Op deze zaterdag werd - nogal pikant - het evangelie gelezen van de apostelen die streden om de eerste plaats en de paus ging uitgebreid in op deze onvolmaaktheid van de apostelen in. De bood­schap was duidelijk: geen eerzucht maar dienstbare liefde moest de nieuwe kardinalen leiden.

Op zondag werd in de Sint Pieter het feest van de Stoel van Sint Petrus gevierd, waarvan de eigenlijke datum dit jaar op Aswoensdag valt, maar dat feest kan in de Sint Pieter natuurlijk niet wegvallen en werd nu wel heel passend gevierd.

Voor de nieuwe kardinaal Eijk willen we bijzonder bidden dat God hem door de heilige Geest zal verlichten en leiden en hem alle gaven van hoofd en hart mag schenken die hij voor het getrouw en goed vervullen van deze hoge taak en waardigheid nodig heeft.

Voor mijzelf was het bovendien een bijzonder consistorie omdat twee docenten van de faculteit van canoniek recht aan de Gregoriana waar ik heb gestudeerd, eveneens kardinaal werden.

Terug