Arsacal
button
button
button


Open Dag Sint Bonifatius-instituut

theologie studeren naast je werk of (andere) studie

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 20 maart 2015
De Tiltenberg
De Tiltenberg
Op zaterdag 18 april 2015 is er op De Tiltenberg in Vogelenzang een open dag waarop je kunt kennis­ma­ken met het Bo­ni­fa­tius instituut. Een dagdeel of een hele dag kennis­ma­ken met studenten en docenten op een plek waar geloof en studie hand in hand gaan. Je bent van harte welkom op deze open dag!

Het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut is een met de Pauselijke Lateraanse Uni­ver­si­teit verbonden Hoger Instituut voor Godsdienst­weten­schappen, waaraan je in deeltijd theologie kunt studeren of ook losse cursussen kunt volgen. De minor is te volgen op zaterdagen, voor de major komen daar verschillende studiedagen door de week bij. De major-opleiding geeft toegang tot de Bac­ca­lau­reaats- en licentiaatsdiploma's.
Theologie studeren is sterker worden, sterker in je eigen geloof, krachtiger om anderen te helpen hun weg in het geloof te vinden.

Op de website van De Tiltenberg is meer informatie te vinden over de opleiding evenals verhalen van studenten die vertellen over hunj ervaring met de opleiding. Via die website kan men zich opgeven: www.tiltenberg.org

Van harte aanbevolen!

Programma open dag (onder voorbehoud)

8.45 – 9.00 uur Binnenkomst en welkom

9.00 – 10.15 uur Lauden (Gezamenlijk ochtendgebed) en Eucha­ris­tie­viering

10.15 – 10.30 uur Koffie/thee

10.30 – 10.45 uur Over theologie studeren op de Tiltenberg
(Rector Bruggink)

10.45 - 11.20 uur Getuigenissen door studenten

11.20 – 12.05 uur Praktische zaken, wat zijn de mogelijkheden voor
studeren aan het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut?

12.10 – 12.30 uur Rondleiding gebouw (studieprefect Diederik Wienen)

12.30 – 13.00 uur Pauze en gelegenheid voor uitwisseling

13.00 – 14.10 uur Gezamenlijke lunch met aansluitend middagpauze en
gelegenheid tot uitwisseling en gesprek met studenten

14.10 – 14.40 uur Theologie studeren en geestelijk leven, een toelichting door

één van de spirituaals van de opleiding

14.50 – 15.15 uur Gelegenheid tot vragen over studeren aan De Tiltenberg

15.15 – 15.45 uur Afsluiting met hapje en drankje

15.45 – 16.00 uur Vespers (Avondgebed)

De Tiltenberg

De Tiltenberg is een prachtig en sfeervol gebouw, dichtbij de duinen in Vogelenzang (ten zuiden van Haarlem) en is per auto of met het openbaar vervoer te bereiken. Klik hier voor meer informatie.

Verdere informatie
Voor aanvullende informatie over de open dag en over de mogelijkheden te studeren of een cursus te doen aan het Bo­ni­fa­tius­insti­tuut kunt u contact opnemen met de studieprefect van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut, drs. Diederik Wienen: telefoon 0252 -345333 en per mail dwienen[at]tiltenberg.org

Opgave voor open dag en/of verdere informatie

Opgave kan via de email naar evenementen@tiltenberg.org of schriftelijk door een brief te sturen aan De Tiltenberg onder vermelding van ´Open Dag Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut´

K

Terug