Arsacal
button
button
button


Zoveel christenen die nu als martelaar sterven....

Avond van de martelaren

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2015
Zoveel christenen die nu als martelaar sterven....

In de Sint Nicolaas­basi­liek in Amsterdam werd op 27 maart de jaarlijkse avond van de martelaren gehouden, georga­ni­seerd door Kerk in Nood, waarbij in voorbeden en door een aantal getuigenissen de vele christenen werden herdacht die in de laatste tijd en in de twintigste eeuw hun leven hebben gegeven. Onder de getuigenissen dramatische verhalen die je door de ziel snijden over mensen die grote moed tonen eenvoudigweg door christen te zijn.

Mgr. Jozef Punt was de hoofd­cele­brant in de Eucha­ris­tie­viering. Hij wees er onder meer op dat de Koptische christenen die onlangs op het strand van Libië werden afgeslacht, hun leven hadden kunnen redden door zich tot de Islam te bekennen. Daarvoor hadden ze niet hoeven ontkennen dat Jezus bestaan heeft en een profeet was, maar wel hadden ze Zijn Godheid moeten loochenen. Zij stierven met Jezus’ naam op hun lippen.

Getuigenissen uit Pakistan, Nigeria, Kenia en Syrië maakten duidelijk hoe moeilijk christenen het hebben in gebieden waar terroristische Islamitische groepen actief zijn. Het is een groot verschil met de situatie in ons eigen land, waar het vaak lijkt dat iedere kleine moeite die voor het beleven van het katholieke geloof zou moeten worden gedaan, eigenlijk al te veel gevraagd is. In Nederland gaat het vaak om de menselijke, sociale aspecten, terwijl de betrokkenheid bij de geloofsinhoud vaak mager te noemen is. “Katholieken zijn sprakeloos”, noemde mgr. Gerard de Korte dit wel. Veel katholieken zouden te weinig kennis hebben van de geloofsinhoud om iets te kunnen belijden. De martelaren elders, roepen ons dus ook op tot missionering.

Pater Frans van der Lugt werd herdacht, evenals de Armeense genocide nu precies een eeuw geleden en al die andere christenen die zo moeten lijden. Dat hun moed en hun offer zaad mag zijn van nieuwe vurige christenen...

Behalve mgr. Punt, was ook kardinaal Adr. Simonis aanwezig, evenals mgr. Jan van Burgsteden, de Utrechtse hulp­bis­schop Herman Woorts en ikzelf. De bijna volle kerk vierde de heilige Eucha­ris­tie en daarna werden tijdens de uit­stel­ling van het heilig Sacrament en de gebeden van de kruisweg de martelaren herdacht en werden er voor hen kaarsjes opgestoken, alles begeleid door een goede gelegenheidsband.

Vanuit Kerk in Nood waren veel vrijwilligers meegekomen die ervoor zorgden dat alles in goede banen werd geleid.

Het was goed om samen stil te staan bij het lot dat deze mensen - nieuwe martelaren - treft, voor hen te bidden en zo met hen verbonden te zijn.

(fotoserie: Wim Koopman)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug