Arsacal
button
button
button


Drukke oliewijding in kathedraal-in-restauratie

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 2 april 2015
Het uitreiken van de olieën aan de parochies (1) en de bisschop en concelebranten klaar voor de Mis (2)
Het uitreiken van de olieën aan de parochies (1) en de bisschop en concelebranten klaar voor de Mis (2)

Traditioneel vond op woensdag­avond in de Goede Week in de Haarlemse kathedrale basiliek van Sint Bavo (“De nieuwe Bavo”) de olie­wij­ding plaats. Niet alleen worden de olie van de geloofsleerlingen en de zieken gewijd en het chrisma geconsacreerd, maar ook vernieuwen de priesters en de diakens de beloften van hun priester- en diaken­wij­ding. En velen waren gekomen...

Koster Stephan van Rijt had ze precies geteld: 76 priesters en 20 diakens (waarvan 18 permanent) waren op deze jaarlijkse afspraak gekomen om rond de bisschop, mgr. Jozef Punt, te vieren dat Christus op Witte Donderdag ook het priester­schap / het wijdings­sa­cra­ment heeft ingesteld. De meeste van de aanwezige priesters en diakens waren in deze kathedraal gewijd.

De kathedraal is in res­tau­ra­tie (tot ver in het volgende jaar gaat deze res­tau­ra­tiefase door) en daardoor zat iedereen dichter op elkaar in het gedeelte van de viering tot de absis, maar de viering had juist daardoor nog iets van extra grote betrokkenheid.

Tevens was er gelegenheid het nieuwe kathedraal museum te bezichtigen en in de nieuwe ruimten onder en naast de kerk koffie te drinken. Voor de priesters en diakens was er een speciale receptie in de pastorie van de kathedraal omdat zij iets extra’s te vieren hadden.

Onder de aanwezigen waren veel vormelingen en onder meer ook ver­te­gen­woor­digers van het Militair Ordinariaat, waarvan mgr. Punt de Ordinaris is.

De bisschop gaf aan dat deze olieën tekens zijn van Gods liefde en nabijheid en van Zijn zorg voor ieder van ons. Dat vraagt een antwoord van liefde en trouw van onze kant. Hij is er voor ons, maar zijn wij er ook voor Hem? De bisschop riep alle aanwezigen op om liefde terug te geven.

Ik moest denken aan de spreuk die op de altaardwaal stond in het seminarie waar ik mijn opleiding heb gekregen: “Quis non amantem redamet?” (Wie zou Degene die liefheeft niet terug-liefhebben?")

Aan alle lezers: mooie dagen van het heilig Paastriduüm en alvast een Zalig Pasen!

Terug