Arsacal
button
button
button


Wrange voorpagina dagblad Trouw

Down-baby’s vogelvrij?

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 april 2015
ieder mens van waarde...
ieder mens van waarde...

Op Paas­zaterdag kwam het Dagblad Trouw met een wel heel wrange voor­pagina: een Downtest voor alle zwangere vrouwen is nabij, zodat die tijdig tot abortus kunnen overgaan. Mijn maag draaide om...

Op Goede Vrijdag herdachten we dat Jezus Christus de minste en de kleinste plaats heeft ingenomen, dat Hij onschuldig ter dood werd veroordeeld maar dat Hij bewust Zijn leven voor alle mensen heeft gegeven. De verlossing is Gods ultieme teken dat iedere mens van waarde is, op de eerste plaats de kleinste, de zwakste, de armste, degene die het minst in tel is... maar wie wil een kindje met Down?

Op Paas­zaterdag lezen we dat een zeer betrouwbare DNA-test binnenkort be­schik­baar komt, die vermoedelijk voor alle zwangere vrouwen zal worden ingevoerd, en waardoor kan worden vastgesteld of een kind het syndroom van Down heeft. “Wijst deze (test) op een afwijking en willen de ouders tot abortus overgaan, dan moet een punctie nog wel uitsluitsel geven”, schrijft het dagblad.

De DNA-test kan vanaf de tiende week van de zwanger­schap plaatsvinden. Het dagblad laat een hoogleraar aan het woord die ervoor pleit de test dan ook meteen toe te passen: “De DNA-test meteen aanbieden, voorkomt ook dat vrouwen die overwegen de zwanger­schap te beëindigen, dit pas zo laat kunnen beslissen dat ze de foetus al voelen bewegen”, aldus de hoogleraar.

Wie een kindje met Down ziet, vraagt zich af: “Die had je toch kunnen laten aborteren?”

Ik zal de ouders zeggen: “God zij dank, dat jullie juist dit kind met liefde hebben aangenomen”.
Zo denk ik ook wanneer mensen zorg en liefde geven aan zieken, ouderen, armen...
Het grootste probleem in onze samenleving is eenzaamheid. Is dat niet (mede) omdat de prestatiedruk is opgevoerd, er geen tijd is, mensen geen mogelijkheid zien om de ‘last’ van de liefde op zich te nemen, terwijl onze per­soon­lijke en materiële eisen zijn gegroeid?

Als alleen de gezonden, sterken, rijken, machtigen mogen leven: Wat is nog van waarde in onze samenleving? Wat is de moraliteit van onze afwegingen?

De H. Paus Johannes Paulus II sprak destijds al over een “cultuur van de dood”...

Terug