Arsacal
button
button
button


Missie Neocatechumenale Weg in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 april 2015
de mensen komen binnen, voor de viering
de mensen komen binnen, voor de viering

Op dinsdag­avond 14 april werd in de H. Marcus­kerk in Amsterdam-West een viering gehouden waarin leden van verschillende Neocatechumenale Gemeen­schappen werden gezegend en uitgezonden om een missie te houden op de pleinen van de steden, op zondag­middag in de paastijd. Velen waren naar deze bijzondere viering gekomen.

De Missie zal dit jaar in Amsterdam plaatsvinden op het beursplein, op zondag­middag rond 15.00 uur, te beginnen aanstaande zondag. Alleen de zondag die aan Koningsdag voorafgaat is dit jaar uitgezonderd, omdat hiervoor in verband met de enorme drukte in de stad geenvergunning werd verleend. Deze vorm van straatevangelisatie vindt sinds enkele jaren plaats en was eerder op het Spui in Amsterdam en in het centrum van Haarlem.

Tijdens de homilie heb ik onder meer gewezen op de Nederlandse aard die het vaak moeilijk vindt om zich te uiten, zeker wanneer het over geloofszaken gaat. Deze timide vrees en gereserveerdheid moeten we over­win­nen. Missie gaat niet over het overtuigen van een ander. Zoals de paus zegt: de Kerk groeit niet dor proselitisme maar door aantrekkings­kracht. Deze aantrekkings­kracht geven we gestalte door onze vreugde, die een wezenlijk kenmerk van het evangelie is, en natuurlijk door onze liefde, een liefde die in concrete tekenen zichtbaar wordt. Natuurlijk zijn daarnaast ook ons geloof en onze hoop belangrijk. Door onze hoop kunnen we de vreugde uitstralen enb dan evangeliseren we eigenlijk al voordat we iets hebben gezegd. Ons geloof is ook belangrijk, maar misschien zeg je: ik heb niet zo'n sterk geloof.

Gelukkig lezen we in het evangelie dat de leerlingen van Jezus niet anders waren: de vrouwen durfden eerst niet te spreken over de verrijzenis, bang dat ze toch niet zouden worden geloofd en nog op het allerlaatste moment waren er leerlingen die twijfelden. Wij zijn niet anders, zwakke mensen met een klein geloof, maar daardoor juist herkenbaar voor anderen. We moeten niet vergeten dat het niet onze kracht zal zijn en ons geloof die het werk zullen doen, uiteindelijk is het de kracht van Gods genade!

Van harte heb ik de leden van de gemeen­schappen een goede, vruchtbare missie gewenst en Gods zegen!

Terug