Arsacal
button
button
button


Investituur Ridderorde van het heilig Graf in Maastricht

Nieuwe leden ook uit ons bisdom

nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 april 2015
met drs. Piet Hein Hupsch (1) Jules Post (2)
met drs. Piet Hein Hupsch (1) Jules Post (2)

In Maastricht vond op zaterdag 18 april de investituur plaats van 23 nieuwe leden - ridders en edelvrouwen - van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeruzalem. Onder de nieuwe leden waren er drie afkomstig uit of verbonden met het bisdom Haarlem-Amsterdam: Hoofd Krijgs­macht­aal­moe­ze­nier Jules Post is diaken van het bisdom, drs. Piet Hein Hupsch is voor­zitter van het Genoot­schap van de Stille Omgang en mr. E. van Thiel is afkomstig uit Blaricum. Daardoor had ik ook een bijzondere reden om bij deze mooie dag aanwezig te zijn.

De novieten - de aspirant leden - hadden tevoren al een voor­be­rei­ding gehad en samen met de leden de dag voor de investituur een inpsirerende bijeenkomst gehad. Op de dag zelf nam mgr. drs. A.H. van Luyn de honneurs waar voor de Grootprior mgr. drs. A. Hurkmans, die wegens ziekte verhinderd was.

Met een echte ridderslag en het omhangen van het lint met Jeruzalem-kruis vond de installatie plaats tijdens de feestelijke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Servaas­basi­liek, opge­luis­terd door de zang van de koren van de Onze Lieve Vrouwe Basiliek en de Sint Servaas die voor het eerst tot een welluidende harmonische samenklank waren gekomen.

Na de Mis as er een receptie waarbij de burge­mees­ter van Maastricht, O. Hoes, en de gouverneur Th. Bovens het woord namen. De dag werd afgesloten met een feestelijke riddermaaltijd.

De ridderorde van het heilig Graf heeft tot doel het geloof te beleven en ervoor op te komen en de christenen in het heilig land te onder­steunen.

Terug