Arsacal
button
button
button


Katholiek godsdienstonderwijs op openbare scholen

RKGVO heeft nieuwe website

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 23 april 2015
Katholiek godsdienstonderwijs op openbare scholen

Al lang bestaat de wettelijke verplichting voor openbare basisscholen dat zij ruimte en tijd be­schik­baar stellen voor godsdienstig of humanistisch vormings­on­der­wijs (GVO), als ouders van de kinderen daarom verzoeken. Maar lang niet alle ouders met kinderen op een openbare basis­school zijn op de hoogte van de mogelijkheid om hun kinderen daar rooms-katholiek godsdienstig vormings­on­der­wijs (RKGVO) te laten geven. Daarom heeft het RKGVO onlangs een nieuwe website ingericht.

Organisatie

De docenten die RK GVO verzorgen aan openbare basisscholen zijn in dienst bij de stichting RK Centrum voor GVO, waarvan zeven bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs het bestuur vormen. Dit bestuur is vertegen­woor­digd in het overkoepelend bestuur van het Diensten­cen­trum voor GVO en HVO. De stichting is namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verant­woor­de­lijk voor de deskundigheid van de aangestelde docenten en de inhoud van de godsdienstige vormingslessen.

Wat houdt RKGVO in?

Tijdens de lessen rooms-katholiek godsdienstig vormings­on­der­wijs krijgen kinderen vorming vanuit het katholieke geloof. Deze vorming gebeurt door gebruik te maken van verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel en verhalen uit de katholieke traditie zoals heiligenverhalen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de feesten van het kerkelijk jaar, zoals Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. En het gaat over waarden en normen, zoals respect en tolerantie maar vooral ook over typisch katholieke waarden zoals naasten­liefde, barm­har­tig­heid en vergeving.

Meer info

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Stichting Rooms-Katholiek Centrum voor GVO, Postbus 85475, 3508 AL Utrecht; Tel. 06 – 45 45 92 15 (alleen op donderdag of voicemail inspreken); E-mail: m.kiekens@gvoenhvo.nl ; a.habets@gvoenhvo.nl; www.rkgvo.nl

In het begin van dit kalenderjaar 2015 is de website van het Rooms-Katholiek Centrum voor Godsdienstig Vormings­on­der­wijs (RK GVO) tot stand gekomen, www.rkgvo.nl Op deze site staat alle informatie over de stichting RK GVO op overzichtelijke wijze bij elkaar. De site geeft niet alleen algemene informatie over de stichting, haar doel­stel­ling en werkwijze bedoeld voor het algemene publiek, maar bevat ook nuttige informatie voor ouders, docenten en toekomstige docenten.

Terug