Arsacal
button
button
button
button


De nieuwe Bavo bloeit

Van vrijdag 24 t/m maandag 27 april

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 25 april 2015 - 192 woorden
Impressie van de sacramentskapel (1) en toepsraak van de plebaan (2)
Impressie van de sacramentskapel (1) en toepsraak van de plebaan (2)

Op 25 april vond in de bis­schopssacristie een bij­een­komst plaats van­wege het eve­ne­ment “De Nieuwe Bavo bloeit”, geor­ga­ni­seerd bij gelegen­heid van het bloemencorso dat op die­zelfde dag plaatsvond. Aanwe­zig waren ver­schil­lende ver­te­gen­woor­digers van de ge­meen­te Haar­lem, onder wie de fractievoor­zit­ter van de Ouderenpartij, Frans Smit, en de ver­te­gen­woor­digers van de partnerste­den Anger en Osnabrück (de burge­mees­ter was helaas verhin­derd), die op gees­tige wijze wer­den toe­ge­spro­ken door de ple­baand Hein Jan van Ogtrop, die de kwali­teiten van de Haar­lemse ka­the­drale basiliek goed in het licht wist te stellen: de Haar­lemse ka­the­draal behoort tot de top van Europa en steekt er eigen­lijk boven uit want andere bouw­werken van dit kaliber ver­te­gen­woor­digen slechts één enkele bouw­stijl, terwijl de Haar­lemse ka­the­draal een heel aantal bouw­stijlen in zich verenigt.

Voor en na dit offi­cië­le gedeelte heb ik deel geno­men aan een rond­lei­ding langs de bloemen en door het nieuwe ka­the­draalmuseuem. Want de ka­the­draal is prach­tig versierd met allerlei bloemarrange­menten waaraan de pau­se­lijke hofleverancier van Neder­landse bloemen zijn mede­wer­king heeft verleend. De band van de ka­the­draal met ver­schil­lende pausen werd door de ple­baan in zijn speechje dan ook met verve onder­streept!

Terug