Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Missio ad Gentes Almere

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 28 april 2015 - 151 woorden
Groepsfoto met de gezinnen na afloop van de Eucharistie
Groepsfoto met de gezinnen na afloop van de Eucharistie

Op dins­dag­avond 28 april heb ik de heilige Eucha­ris­tie gevierd met de eerste ge­meen­schap van de Missio ad Gentes, die aan de Europalaan in Almere Poort is geves­tigd, en het Vormsel toege­diend aan Matylda en Martyna.

Deze eerste ge­meen­schap bestaat uit ver­schil­lende missie­ge­zinnen die de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg volgen en proberen mensen uit te nodigen om een catechese te volgen en een ge­meen­schap te vormen. Het is na­tuur­lijk niet zo een­vou­dig nieuwe mensen te bereiken met het evan­ge­lie en hen uit te nodigen een weg te gaan die veel chris­te­lijke inzet vraagt.

Eerder dit jaar was ik in deze Missio van Almere bij een andere ge­meen­schap waar ver­schil­lende vol­was­se­nen zich voor­be­rei­den op de doop. Maar het grootste won­der is eigen­lijk toch hoe het geloof wordt doorge­ge­ven in de ver­schil­lende gene­ra­ties. Van ver­schil­lende families waren drie gene­ra­ties aanwe­zig die nauw bij de Missie betrokken waren, van jong tot ook nog niet zo heel oud...

Terug