Arsacal
button
button
button
button


Ontmoetingen met de parochie regio's

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 29 februari 2012 - 243 woorden
Ontmoetingen met de parochie regio's

Op de schrikkel­dag van februari mochten we een ver­te­gen­woor­diging van de pa­ro­chies van de regio Hoorn-Blokker in het bis­schops­huis ont­van­gen. Voor mij was het de tweede keer dat ik zo'n ont­moe­ting heb mee­ge­maakt.

Twee weken gele­den was de regio Purmerend te gast met ver­te­gen­woor­digers van besturen van de pa­ro­chies van Purmerend, De Rijp, Landsmeer, Oost­hui­zen, Scher­mer­horn en Westbeemster.

Deze keer dus was de regio Hoorn-Blokker te gast waar­van de pa­ro­chies van Hoorn, Oos­ter­blok­ker, Westerblokker, Westwoud en Zwaag deel uit maken. Deze regio is al ver gevor­derd met de on­der­lin­ge samen­wer­king en zij hopen binnen een jaar te gaan fuseren. Na­tuur­lijk gaat dat gepaard met gevoelens van pijn: op som­mi­ge locaties - in som­mi­ge kerk­ge­bouwen - zullen er min­der vie­rin­gen zijn en er zullen ook kerk­ge­le­gen­he­den moeten sluiten.

Een koor had al besloten om zich in de toe­komst voor alle kerken in de regio be­schik­baar te stellen. Het proces is aan de ene kant pijn­lijk maar tege­lijk is dui­de­lijk dat het nood­za­ke­lijk is en dat het een voor­waarde is voor een levende geloofs­ge­meen­schap.

Na een ge­za­men­lijk gesprek met de bis­schop en de hulp­bis­schop, waarin alle ruimte was om vragen te stellen en gespreks­the­ma's in te brengen, was er gelegen­heid om het gesprek in (nog) in­for­mele*r) sfeer voort te zetten met broodjes en drankjes (zie foto) en het bis­schops­huis te bekijken. Wat opviel was de goede sfeer, de inzet, het vuur en de be­trok­ken­heid van de aanwe­zigen.

Terug