Arsacal
button
button
button


Van kinderen, Curiebezoek en aanbidding

Afwisselende dag in Rome

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 mei 2015

dinsdag 5 mei was opnieuw een afwisselende bede­vaartsdag. Die begon weer vroeg met de heilige Mis die de pelgrims op de ver­schil­lende lokaties konden bijwonen. Ik heb die gevierd in de kerk van Casa LaSalle, waar de relieken van de heilige J.B. De la Salle worden bewaard.

Op deze Bevrijdingsdag hebben we de Mis ter ere van Maria, koningin van de vrede gevierd. Daarna ben ik gaan ontbijten in hotel Parco Tirreno waar ook een grote groep pelgrims is ondergebracht. Hier vond het kinder­pro­gramma plaats waar ik deze ochtend te gast was met Catechese over gebed en een uitleg over de viering van die middag met aanbidding en biecht­gele­gen­heid.

Daarna moest ik nog zakelijke besprekingen voeren aan de Romeinse curie (het bestuurs­ap­pa­raat van de paus) en vond een ontmoeting plaats van de Seminaristen met mede­wer­kers van decon­gre­ga­tie voor de katholieke opvoeding.

Om 17.00 uur begon de viering van barm­har­tig­heid in de Sint Jan van Lateranen. Terwijl het sacrament was uitgesteld - na een mooie introductie door de priester Ignas Tilma - kon wie wilde gaan biechten. Daar werd goed gebruik van gemaakt.

Daarna gingen mgr. Punt en ik naar Casa Tra Noi, waar een deel van de pelgrims was ondergebracht. Samen met hen gebruikten we het avondmaal.

Opnieuw was een mooie dag voorbij...


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug