Arsacal
button
button
button
button


Een bijzondere ervaring

Op bezoek bij emeritus paus Benedictus

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 mei 2015 - 163 woorden

op zon­dag­avond 3 mei mocht ik een bij­zon­dere erva­ring meemaken: we waren met een deel van het ka­the­drale koor op bezoek bij emeritus paus Bene­dic­tus.

Om iets na 19.00 uur was de emeritus paus klaar met het bid­den van de rozen­krans in de tuinen van het Vati­caan. We ston­den al gereed toen hij terugkwam en nadat stoelen waren klaar­ge­zet, trad het ka­the­drale koor aan om voor de emeritus paus een drietal lie­de­ren uit te voeren. Op verzoek van aarts­bis­schop Georg Ganswein, se­cre­ta­ris van emeritus paus Bene­dic­tus en Prefect van het pau­se­lijk huis, gaf het koor nog een toegift. Helaas kon niet het hele ka­the­drale koor mee, er moest een keuze wor­den gemaakt voor de oudere leden.

De emeritus paus genoot zicht­baar van het concert en dankte harte­lijk. Hoewel broos was dui­de­lijk dat hij heel intens meeleefde. Harte­lijk dankte hij eenie­der aan het einde, waarna hij weer naar binnen ging. We waren allen onder de indruk van de een­vou­dige en harte­lijke wijze waarop we waren ont­van­gen.

Terug