Arsacal
button
button
button


Trek weg uit je land...

overweging_bezinning - gepubliceerd: woensdag, 29 februari 2012
Trek weg uit je land...

Mensen worden in de bijbel nogal eens gevraagd om weg te trekken.Abraham tot wie God zei: "Trek weg uit je land" en het Joodse volk dat onder leiding van Mozes wegtrok uit Egypte, zijn prototypen van dit "wegtrekken". Natuurlijk kost het moeite en pijn, maar dan gaandeweg gebeuren er wonderen. Dat gebeurt nog steeds.

Het valt me steeds weer op hoe vaak een kruispunt in het geloofsleven van mensen is geweest het moment waarop zij wegtrokken: een bedevaart naar Lourdes, wereld­jonge­ren­dagen, een retraite, een vorming, een tocht naar Santiago.... Zij trokken weg uit het gewone, vaste patroon van hun leven en kregen een nieuwe impuls, een ervaring van Gods aanwezigheid, die hen in zekere zin nooit meer zou verlaten omdat de herinnering eraan sturend zou blijven voor hun leven.

Wat een genade als je kunt zeggen: "Ik heb God ervaren. Ik weet dat Hij bestaat en voor mij zorgt". Dat geeft mensen ook vaak de kracht om zich (eindelijk) over te geven aan de weg waarlangs God hen wil leiden...

Terug