Arsacal
button
button
button
button


Trek weg uit je land...

Overweging Bezinning - gepubliceerd: woensdag, 29 februari 2012 - 173 woorden
Trek weg uit je land...

Mensen wor­den in de bijbel nogal eens gevraagd om weg te trekken.Abraham tot wie God zei: "Trek weg uit je land" en het Joodse volk dat onder lei­ding van Mozes weg­trok uit Egypte, zijn prototypen van dit "wegtrekken". Na­tuur­lijk kost het moeite en pijn, maar dan gaandeweg gebeuren er won­de­ren. Dat gebeurt nog steeds.

Het valt me steeds weer op hoe vaak een kruis­punt in het ge­loofs­le­ven van mensen is geweest het moment waarop zij weg­trok­ken: een bede­vaart naar Lourdes, wereld­jon­ge­ren­da­gen, een retraite, een vor­ming, een tocht naar Santiago.... Zij trokken weg uit het gewone, vaste patroon van hun leven en kregen een nieuwe impuls, een erva­ring van Gods aanwe­zig­heid, die hen in zekere zin nooit meer zou verlaten omdat de her­in­ne­ring eraan sturend zou blijven voor hun leven.

Wat een genade als je kunt zeggen: "Ik heb God ervaren. Ik weet dat Hij bestaat en voor mij zorgt". Dat geeft mensen ook vaak de kracht om zich (ein­de­lijk) over te geven aan de weg waarlangs God hen wil lei­den...

Terug