Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in De Kwakel

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 mei 2015 - 118 woorden
Versiering en manden met voedsel in De Kwakel (1), voorbereiding voor de viering (2)
Versiering en manden met voedsel in De Kwakel (1), voorbereiding voor de viering (2)

Zater­dag­avond 9 mei mocht ik het heilig vormsel toedienen aan een twin­tigtal jon­ge­ren uit de regio Uithoorn, Aalsmeer, Kudel­staart, Nes aan de Amstel en De Kwakel. De vie­ring vond plaats in de Kwakelse kerk en werd opge­luis­terd door het jon­ge­ren­koor Debuut, ver­sterkt door de vor­me­lin­gen.

Pastoor Samuele Mar­can­tog­nini en kape­laan Henri Rivas con­ce­le­breer­den, terwijl pas­to­raal werker Jeroen Hoekstra in de kerk aanwe­zig was. Cate­chiste Elly van Rooden die de vor­me­lin­gen met een werk­groep van pa­ro­chi­anen had voor­be­reid was na­tuur­lijk ook bij de vie­ring.

Niet alleen de kerk was mooi versierd met en voor de vor­me­lin­gen, er was ook aan gedacht aan de mensen die het min­der hebben: voor het altaar ston­den man­den waarin etenswaren wer­den ingezameld voor de voedsel­bank.

Terug