Arsacal
button
button
button


Besturenorganisatie onderwijs gefuseerd

“Verus” voor katholiek en christelijk onderwijs

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 21 mei 2015
tijdens de viering: de aanwezigen (1) en Erik Borgman aan het woord (2)
tijdens de viering: de aanwezigen (1) en Erik Borgman aan het woord (2)

Op 21 mei werd de nieuwe organisatie Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs ge­pre­sen­teerd in Huizen en Bussum. Deze organisatie is ontstaan uit een fusie van de protestants christelijke voorganger met dezelfde naam - Verus - en het katholieke VKO. Eigenlijk gaat het om besturen­orga­ni­sa­ties maar deze verenigingen bieden onder meer identiteitsbegeleiding aan en werken ook met ouders, docenten en toezichthouders. De dag begon met een gebeds­viering in de Goede Herderkerk te Huizen, waarbij ik graag aanwezig was om Gods zegen over dit samengaan te vragen.

Prof. dr. Erik Borgman was gevraagd als voorganger en daarmee het katholieke element in de viering. Hij hield een mooie overdenking over het evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging/de wonderbare spijziging. Het evangelieverhaal werd aansprekend verteld door Guido de Bruin en aan het orgel nam de stadsorganist van Haarlem, de heer Jos van der Kooy, plaats. Identiteits­be­ge­leiders Nieke Jansen en Karin Melis, directeur Hans Greidanus en Verus-voorzitter Wim Kuiper gaven een per­soon­lijk getuigenis.

Na de viering werd het programma vervolgd in theater Spant! in Bussum.

We wensen Verus alle goeds toe en hopen op een goede samen­wer­king.

Terug