Arsacal
button
button
button


Bedank-Barbecue voor medewerkers bisdombedevaart

Laatste tuinfeest bij Haarlems bisschopshuis?

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 mei 2015
Voor de BBQ was een tent opgezet
Voor de BBQ was een tent opgezet

Op vrijdag­avond 22 mei werd in de tuin van het Haarlemse bisschops­huis een feeste­lijke barbeque gehouden om allen te bedanken die zich hebben ingezet voor het welslagen van de bisdom­bede­vaart met 800 mensen naar Rome. Tevens werd die avond door eindredacteur Christel Kerssens-Van der Pijl een speciale uitgave van het bisdom­magazine Samen Kerk gepresen­teerd, vol foto’s en artikelen, herinne­ringen aan die prachtige dagen in Rome.

Vele mensen hebben zich ingezet: Mirjam Spruit-Borst heeft de bede­vaarts­reis gecoördi­neerd. Dea Broersen, pastoor Eric van Teijlingen en kanselier diaken Eric Fennis deden de centrale organisatie. De VNB reis­organisatie zorgde dat het gehele reis­gebeuren goed verliep. Er was een prachtig tiener­pro­gram­ma, een jongeren­pro­gram­ma en een kinder- en gezins­pro­gram­ma. Het kathedrale koor vroeg natuurlijk ook om begeleiding en hun optredens om voor­bereiding. In de parochies waren ambas­sa­deurs actief die de reis hebben gepromoot, tijdens de reis was er medische ver­zorging mee, er waren reisleiders, groeps­leiders en pastorale bege­leiders, weer anderen waren verant­woordelijk voor pers en com­mu­ni­ca­tie. Het is te veel om op te noemen, dus ik hoop dat niemand beledigd zal zijn omdat ik hem of haar vergeten ben. De ver­bonden­heid en goede samen­werking van zeer velen maakte de bede­vaart tot een prachtig gebeuren.

De bisschop toont de groepsfoto in posterformaat
De bisschop toont de groepsfoto in posterformaat

Tijdens de avond werden deze mede­wer­kers bedankt en kregen de bis­schop­pen een eerste exemplaar van de in Rome gemaakte groeps­foto uitgereikt (zie foto).

Volgende week wordt nog een reünie gehouden voor alle deelnemers. Die zal plaats­vin­den in Heiloo.

Sommige aanwezigen vroegen zich af: was dit nu het laatste tuinfeest bij het bisschops­huis? Inderdaad wordt het bisschops­huis verkocht en zullen de bis­schop­pen en de diocesane curie daarna verhuizen. Maar wanneer dat precies zal zijn... dat blijft nog even afwachten. Misschien is er toch nog wel tijd voor een extra tuinfeest. Deze avond was in ieder geval heel geslaagd.

Terug