Arsacal
button
button
button


Pinkstergeest daalt neer in Heerhugowaard

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 mei 2015
Voor de Mis: De vormelingen zitten al klaar (1) en een blik op het altaar (2)
Voor de Mis: De vormelingen zitten al klaar (1) en een blik op het altaar (2)

Het Pinksterfeest is de viering van de gave van de Heilige Geest, destijds aan de leerlingen die bezield naar buiten gingen om de blijde bood­schap van de verlossing te verkondigen, maar ook in onze dagen krijgen mensen de Geest die hen bezielt en op de goede wegen leidt. Op zaterdag­avond 23 mei vond de vormsel­viering plaats in de H. Dionysius­parochie in Heerhugowaard. 29 vormelingen ontvingen dit sacrament van de heilige Geest, waaronder negen volwassenen. De Eucha­ris­tie­viering werd opge­luis­terd door de betekenisvolle liederen van Spirit, een koor dat dit jaar vijf jaar bestaat.

De tieners en volwassenen ontvingen het sacrament van de Heilige Geest heel bewust en met grote eerbied. Je kon duidelijk merken dat ze waren voorbereid en wisten waar het om ging. Aan het altaar concelebreerden de pastoor Frank Domen, een oom van een van de vormelingen, Robert van Aken, en diaken Eelke Ligthart assis­teerde. Hij en zijn echtgenote hadden veel werk verzet voor de voor­be­rei­ding van de vormelingen.

Van harte wensen we de gevormde Gods zegen toe over hun levensweg, dat de Geest van God hen allen moge blijven leiden, sterken, beschermen...

Terug