Arsacal
button
button
button


Priesterwijding in de Haarlemse kathedraal

Zaterdag 30 mei om 10.30 uur

nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 26 mei 2015
Bij de diakenwijding in nov. 2014, de beide wijdelingen van zaterdag 30 mei a.s. staan geheel rechts
Bij de diakenwijding in nov. 2014, de beide wijdelingen van zaterdag 30 mei a.s. staan geheel rechts

Op zaterdag 30 mei worden Marco Cavagnaro en Andrea Geria door mgr. Jozef M. Punt tot priester gewijd in de kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem. Graag vraag ik Uw gebed voor de wijdelingen!

Andrea Geria is afkomstig uit het zuiden van Italië (Sicilië) en werd gevormd in het Redemptoris Mater seminarie in Nieuwe Niedorp en op De Tiltenberg, waar hij zijn studies volgde. Op de gebedsdag van De Tiltenberg gaf hij vorig jaar een getuigenis over de moeilijkheden die hij in zijn jeugd ondervond en hoe hij zich daarin gedragen wist door het gebed. Andrea vond de geestelijke moed om een priesterroeping te volgen en zich op te geven voor een missio­naire taak, waar ook ter wereld, waar hij maar nodig zou kunnen zijn! Vorig jaar werd hij diaken gewijd en aangesteld in de parochies van het Gooi (Naarden, Bussum, Huizen en Blaricum) samen met enkele andere priesters. Hij gaat wonen in de pastorie van Blaricum.

Marco Cavagnaro is werkzaam in dfe Sint Matteüs parochie in Hoorn. Deze parochie omvat de stad Hoorn, Zwaag, Wester- en Oosterblokker en Westwoud. Hij werkt daar met twee andere priesters, twee diakens en een parochie-coördinator. Marco Cavagnaro is afkomstig uit Rome en was in ons bisdom in Het Redemptoris Mater seminarie en op De Tiltenberg. Over zijn weg naar zijn priesterroeping vertelt hij: “In het jaar 1999, tijdens een reis in Noord-Europa met een groep vrienden, raakte ik in een grote existentiële crisis. Ik had alles; ik studeerde aan de uni­ver­si­teit, ik had een vriendin en wat geld en ik speelde in een muziekband. Toch was ik helemaal ongelukkig en had mijn leven geen zin. Ik was ver van de ware liefde, ver van God. Juist in dat moment heb ik God ontmoet, door de woorden van een vriend die mij over Sint Franciscus sprak en over de ‘volkomen blijd­schap’ om jezelf helemaal aan God over te geven. Jezus Christus kwam mij op deze manier tegemoet.” Marco is af­ge­stu­deerd in de Filosofie aan de Sapienza uni­ver­si­teit van Rome en heeft voor zijn pastorale stage enkele jaren missie-ervaring opgedaan in Zuid Afrika.

Van harte wensen wij hen een mooie voor­be­rei­ding op de priester­wijding toe en een heel gezegend, mooi en vruchtbaar leven als priester, in dienst van de Heer en Zijn Kerk!

Terug