Arsacal
button
button
button


Twee priesters gewijd in Haarlemse kathedraal

Marco Cavagnaro en Andrea Geria

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2015
Na de wijding geven de nieuwe priesters hun eerste priesterzegen (1) en vlak voor de wijdingsplechtigheid (2)
Na de wijding geven de nieuwe priesters hun eerste priesterzegen (1) en vlak voor de wijdingsplechtigheid (2)

In de kathedrale basiliek van Sint Bavo in Haarlem zijn op zaterdag­mor­gen 30 mei twee nieuwe priesters gewijd door de Haarlemse bisschop, mgr. Jozef Punt. Uit de parochies en gemeen­schappen van de wijdelingen waren vele mensen gekomen om de plechtige viering bij te wonen en voor de beide wijdelingen, Marco Cavagnaro en Andrea Geria, te bidden. Een flink gezel­schap was overgekomen uit Italië waar de beide wijdelingen vandaan komen. Een vijftigtal priesters was aanwezig om mede de handen op te leggen.

Ik vond het zelf ook weer heel mooi om te zien dat twee se­mi­na­risten die ik nog in de opleiding heb meegemaakt nu als priester voor me stonden. Andrea zal werken in de parochies van het Gooi en wonen in Blaricum. In Huizen draagt hij de dag na zijn wijding de eerste heilige Mis op. Marco Cavagnaro zal werkzaam zijn in de parochie van Hoorn e.o.; zijn eerste heilige Mis is in Zwaag.

De bisschop ging in zijn preek in op de priester als man van verzoening, op de eerste plaats: verzoening met God. Sommige mensen zijn overtuigd atheïst, maar dat zijn er weinigen. Bij velen is het geloof weggegeleden en de priester zal dus des te meer mis­sio­na­ris moeten zijn. In dit verband wees de bisschop erop dat op deze wijdingsdag het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood wordt gevierd, de titel waaronder Maria al zes eeuwen in Heiloo wordt vereerd. Dat is bovendien de plaats waar de eerste grote mis­sio­na­rissen van Nederland kwamen en in die streek hebben zij het geloof verkondigd.

Van harte wensen we de beide neomisten Gods zegen toe. Vlak voor de priester­wijding vertrouwde een van de wijdelingen me nog toe dat hij heel sterk ervoer hoe alles Gods gave is. "Bid God voor mij dat ik altijd trouw zal blijven, want ook dat is een gave van God". Dat doen we, van harte!

Terug