Arsacal
button
button
button


Eten en vormen in Breezand

Vormsel Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2015
Groepsfoto
Groepsfoto

Het vormsel in Breezand voor de drie in een samen­wer­kings­ver­band verenigde parochies van Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand begon met een ontmoeting en gezamenlijke maaltijd aan het eind van de middag. De 34 vormelingen hebben met de werk­groep, pastoor Ivan Garcia, diaken Henk Schrader en mijzelf gezellig gegeten in de school achter de kerk.

Om kwart voor zeven werd onder het klokgelui dat de vormselmis luid en duidelijk aankondigde een groepsfoto gemaakt, waarna de viering in de bijna volle kerk begon, die goed was voorbereid met mooie liederen en een fraai boekje. Pastoor Ivan en twee vormelingen begeleidden op gitaar het slotlied van de vormelingen.

Selfie met de vormelingen
Selfie met de vormelingen

Het is mooi te zien dat zoveel mensen zich inzetten om van het vormsel iets moois te maken. De leden van de werk­groep waren duidelijk bezield en wilden na afloop evalueren om het volgend jaar nog mooier te kunnen laten verlopen!

Dat de heilige Geest deze jonge mensen moge begeleiden op hun verdere levensweg!

Terug