Arsacal
button
button
button
button


Eten en vormen in Breezand

Vormsel Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2015 - 164 woorden
Groepsfoto
Groepsfoto

Het vormsel in Breezand voor de drie in een samen­wer­kings­ver­band verenigde pa­ro­chies van Anna Paulowna, Breezand en ’t Zand begon met een ont­moe­ting en ge­za­men­lijke maal­tijd aan het eind van de mid­dag. De 34 vor­me­lin­gen hebben met de werk­groep, pastoor Ivan Garcia, diaken Henk Schra­der en mij­zelf gezellig gegeten in de school achter de kerk.

Om kwart voor zeven werd onder het klokgelui dat de vormsel­mis luid en dui­de­lijk aan­kon­dig­de een groeps­foto gemaakt, waarna de vie­ring in de bijna volle kerk begon, die goed was voor­be­reid met mooie lie­de­ren en een fraai boekje. Pastoor Ivan en twee vor­me­lin­gen begeleid­den op gitaar het slot­lied van de vor­me­lin­gen.

Selfie met de vormelingen
Selfie met de vor­me­lin­gen

Het is mooi te zien dat zoveel mensen zich inzetten om van het vormsel iets moois te maken. De leden van de werk­groep waren dui­de­lijk bezield en wil­den na afloop evalueren om het volgend jaar nog mooier te kunnen laten verlopen!

Dat de heilige Geest deze jonge mensen moge be­ge­lei­den op hun ver­dere levensweg!

Terug