Arsacal
button
button
button


Nieuwe katholieken en Vormsel in de Nieuwe Augustinus

Amsterdam Noord

nieuws - gepubliceerd: zondag, 31 mei 2015
Groepsfoto na afloop van de H. Mis
Groepsfoto na afloop van de H. Mis

Samen met pastoor Nico van der Peet en diaken René Hendriks mocht ik op zondag 31mei het feest van de heilige Drieëenheid vieren in de Nieuwe Augustinus, de geheel gerenoveerde kerk aan de Kamperfoelieweg in Amsterdam Noord. Tijdens de heilige Mis werden twee volwassenen opgenomen in de katholieke Kerk door de geloofsbelijdenis en zij en negen jongeren en volwassenen ontvingen het heilig vormsel.

De jongeren (vanaf halverwege de middelbare school) en volwassenen waren bijna een jaar lang samen - en onder andere met de diaken - op weg gegaan naar het vormsel met regelmatige bijeenkomsten om hun geloof te verdiepen en meer te weten te komen over het heilig vormsel. Het was te merken dat zij bewust de stap zetten om hun doopbeloften te vernieuwen, hun geloof te belijden en de kracht van de heilige Geest te ontvangen. De pastoor omschreef het zo: in het sacrament van het vormsel ontvang je het zegel van de heilige Geest; daarmee wordt het document van je leven als het ware gezegeld; het licht, de kracht en de liefde van de heilige Geest vallen over je leven als een licht dat de vormelingen hopelijk ook veel kracht en inzicht mag schenken.

Ik was al een aantal keren in de vernieuwde kerk geweest maar dit was de eerste keer dat ik er met de parochie de heilige Eucha­ris­tie vierde. Ik kan me goed begrijpen dat de pastoor en de gemeen­schap in Amsterdam Noord blij zijn met hun nieuwe kerk en de mooie bijruimten.

Terug