Arsacal
button
button
button


De gezinssynode komt eraan: dialoog met kardinaal Müller

“De hoop van het gezin” verschenen

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2015
De gezinssynode komt eraan: dialoog met kardinaal Müller

Bij uitgeverij De Boog in samen­wer­king met Betsaida is “De hoop van het gezin” verschenen. Het gaat om de spraakmakende dialoog die de Spaanse uitgever (BAC) Carlos Granados heeft gehouden met de prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer, kardinaal Gerhard-Ludwig Müller over de thema's van de bis­schop­pen­synode over het gezin, die dit najaar in gewone zitting bijeen zal komen. Hieronder volgen enkele passages uit mijn voorwoord bij de Nederlandse uitgave van dit 72 pagina's tellende boekje, dat in het Spaans verscheen onder de titel “la esperanza de la familia”. De vertaling is van Anton Tollenaar.

Het boekje is voor € 5,50 te bestellen bij uitgeverij De Boog (www.deboog.nl) en Uitgeverij Betsaida (www.betsaida.org).

De kardinaal verduidelijkt verschillende vragen die spelen en bemoedigt de christelijk gehuwden.

Uit het voorwoord:

“Hoe kunnen wij in deze tijd het evangelie verkondigen en leven, in het bijzonder de blijde bood­schap van het christelijke, sacramentele huwelijk, waartoe de meeste gelovigen geroepen zijn en dat vraagt om een totale zelfgave en onverbrekelijke trouw? Juist deze roeping staat zo ver af van het levensgevoel van ‘moderne’ mensen. Maar wij mogen niet opgesloten blijven in onszelf of binnen de kleine kring van de zogenaamd ‘goede’, ‘ware’ gelovigen.

Terecht heeft de paus (...) om een diepgaande bezinning gevraagd (...). Heel de Kerk heeft hij gevraagd om in deze bezinning betrokken te zijn en mee te bidden en te reflecteren op deze situatie.

Daarom ben ik verheugd dat de dialoog van P. Carlos Granados met de Prefect van de Con­gre­ga­tie voor de Geloofsleer, kardinaal Gerhard Ludwig Müller, in de Nederlandse taal wordt gepubliceerd. Die biedt belangrijke aanzetten tot een reflectie op de omstandigheden waarin huwelijk en gezin zich bevinden.

De kardinaal is over één ding terecht heel duidelijk: de bezinning kan niet betekenen dat de Kerk haar bood­schap, haar leer, verandert. De inhoud van het geloof is niet van ons, die is ons toevertrouwd en vraagt ons trouw belijden en beleven. Daarvoor moeten wij zelfs ons leven durven geven. Hoezeer de onontbindbaarheid van het huwelijk ook moeilijk ligt in een maat­schappij die echtscheiding volledig heeft aanvaard, de Kerk kan niet anders dan de woorden van Jezus herhalen dat de gehuwden niet langer twee zijn, één vlees als zij geworden zijn (Mt. 19, 6). Het sacrament van het huwelijk is en blijft voor de Kerk het sacrament van het onverbrekelijk liefdesverbond van God met Zijn volk.

(...)

Kardinaal Müller stelt in deze dialoog een thema aan de orde dat ook door paus Benedictus XVI enkele malen is aangestipt: is het per­soon­lijk geloof een voorwaarde om een christelijk huwelijk te sluiten? (...)”

Terug