Arsacal
button
button
button
button


De wapens van God: liefde en zachtmoedigheid

Vormsel in Zandvoort

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 6 juni 2015 - 243 woorden
Geanimeerde receptie met felicitaties voor de vormelingen na afloop in de ontmoetingsruimte
Geanimeerde receptie met felicitaties voor de vormelingen na afloop in de ontmoetingsruimte

Op zater­dag 6 juni was ik in de H. Agatha­kerk in Zand­voort om het vormsel toe te dienen aan jon­ge­ren uit de pa­ro­chies van Zand­voort, Aer­den­hout, Overveen en Bloe­men­daal (BOAZ), de H. Antonius en Bavo pa­ro­chie (ka­the­draal en Groen­markt) en de Moeder van de Ver­los­ser (Haar­lem-Schalk­wijk). De jon­ge­ren had­den zich gedurende een jaar op het vormsel­sa­cra­ment voor­be­reid en schil­den gemaakt met een wapen­spreuk, waar­van één zelfs in het Latijn: Non credo in crudelitate, ik geloof niet in wreed­heid.

Als thema was gekozen: De wapens van God, wat mij herinn­derde aan de wapen­spreuk van de overle­den hulp­bis­schop van Utrecht, mgr. Th. Hendriksen, die als wapen­spreuk had: “per arma Christi” en ver­schil­lende lij­dens­sym­bolen in zijn wapen voerde. De vor­me­lin­gen maakten zelf al heel dui­de­lijk dat die wapens van God niets met geweld te maken had­den: “Geweld is nooit een oplos­sing” had één van de vor­me­lin­gen als motto geno­men. Het gaat om een gees­te­lij­ke strijd die we allemaal moeten voeren, een strijd tegen het kwaad, tegen het slechte wat soms in ons opkomt, een strijd om een goed mens te kunnen zijn, naar het voor­beeld van Jezus, die zacht­moe­dig was en nederig van hart.

In het vormsel ont­vingen de vor­me­lin­gen de kracht om dit vreedzame gevecht aan te gaan; ik hoop en bid dat zij allen blijven strij­den met de kracht van de heilige Geest!

Van harte fe­li­ci­te­ren we de vor­me­lin­gen, hun familie en hun bege­lei­ders met deze dag.

Terug