Arsacal
button
button
button
button


Vormsel in Beverwijkse Apostelkerk

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 juni 2015 - 76 woorden
na afloop van de plechtigheid
na afloop van de plechtigheid

Drie vor­me­lin­gen uit Velsen Noord en twee uit Beverwijk ont­vingen vrij­dag­avond 19 juni het heilig Vormsel in de Apostel­kerk in Beverwijk. Het was een sfeer­volle plech­tig­heid waarin de vor­me­ling een actief aan­deel had­den. De vie­ring werd opge­luis­terd door het koor Between uit Velsen Noord, ver­sterkt door zan­gers uit de Apostel­kerk.

Father Nielen, pastoor Matthew en pastoor Niesten con­ce­le­breer­den in de Apostel­kerk, die eigen­lijk als nood­kerk werd gebouwd en nu al meer dan vijf­tig jaar goede dienst doet. .

Terug