Arsacal
button
button
button
button


Sacrament van de Geest voor vormelingen van Heemskerk, Uitgeest en Castricum

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 20 juni 2015 - 126 woorden
vormelingen va Heemskerk, Uitgeest en Castricum
vormelingen va Heemskerk, Uitgeest en Castricum

Op zater­dag­avond 20 juni vier­den we het heilig vormsel in de Maria­kerk in Heems­kerk. Vijfen­twin­tig vor­me­lin­gen uit Heems­kerk, Uitgeest en Castricum ont­vingen daar dit sacra­ment dat hen sterkt om zich te laten lei­den door het licht van de heilige Geest en Gods hand altijd vast te hou­den in voor- en te­gen­spoed.

De jongens en meisjes van groep acht van de basis­school nemen dus bin­nen­kort afscheid van hun school om na de vakantie een nieuwe rich­ting in te slaan en het middel­baar onder­wijs te gaan volgen. Een flinke werk­groep bereidde deze groep voor met mooie ac­ti­vi­teiten waar­on­der inzet voor een project in Zuid Afrika waarvoor zij een € 600 bijeen had­den gebracht. Geen slecht re­sul­taat! Het Jon­ge­renKoor Heems­kerk luisterde de vie­ring op.

Voor de vie­ring werd deze groeps­foto gemaakt.

Terug