Arsacal
button
button
button
button


Nicholson orgel in Schagen opnieuw in gebruik genomen

Orgelconcert in St. Christoforuskerk

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 24 juni 2015 - 113 woorden
Het orgel (1) en de toelichting tijdens het concert (2)
Het orgel (1) en de toelichting tijdens het concert (2)

Op 23 juni was ik aanwe­zig bij de herin­ge­bruikname van het Nicholsonorgel dat in 1981 in de Sint Christoforus­kerk werd geplaatst.

Na groot on­der­houd van dit bij­zon­dere orgel - het grootste Nicholsonorgel in Neder­land - kwam dr. Ton van Eck, titulair organist van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, naar Schagen om samen met de organist van de Sint Christoforus­kerk, Tjeerd van der Ploeg, een fraai concert te geven en een toelich­ting op de on­der­houds­werk­zaam­he­den.

Er was opmer­ke­lijk veel belang­stel­ling voor het concert en dat mag wel een teken zijn voor de in­te­res­se waar­mee de mensen van Schagen de herstel­werk­zaam­he­den hebben gevolgd. Ook de mensen die de werk­zaam­he­den had­den uitge­voerd waren voor dit concert aanwe­zig.

Terug