Arsacal
button
button
button


Een afscheid van De Tiltenberg....

Spirituaal en zusters vertrekken

nieuws - gepubliceerd: maandag, 29 juni 2015
De zusters op de foto (1) en de bisschop overhandigt p. Wilkens een afscheidscadeau (2).
De zusters op de foto (1) en de bisschop overhandigt p. Wilkens een afscheidscadeau (2).

Op 29 juni namen we afscheid van de drie zusters van de Con­gre­ga­tie van de poor sisters of Our Lady die tien jaar lang voor het seminarie in Vogelenzang hebben gewerkt. Zij keren terug naar India. We zijn de zusters Clara (overste), Alvita en Pascuelinha dankbaar voor hun inzet en toe­wijding gedurende deze jaren. Ook pater dr. G. Wilkens S.J. nam afscheid als vaste spirituaal voor de diaken­oplei­ding en het St. Bo­ni­fa­tius­insti­tuut. Hij is reeds opgevolgd door pater drs. B. Beckers S.J., die tevens rector van de Krijtberg in Amsterdam is.

Pater dr. G. Wilkens is praktisch vanaf het begin van de diaken­oplei­ding in Vogelenzang bij de vorming van de nieuwe permanent diakens betrokken, bijna 17 jaar. In deze jaren heeft hij veel verdiensten gehad voor de geestelijke vorming door per­soon­lijke geestelijke leiding, door het leiden van stille dagen, vormingsdagen voor de diakenkandidaten en catechisten en bijeenkomsten voor hun echtgenoten. Ook verzorgt pater Wilkens jaarlijks een retraite voor reeds gewijde priesters en diakens. Natuurlijk zijn de theologische kennis en de liturgische en pastorale vorming van de kandidaten van groot belang, maar dit blijft slechts buitenkant wanneer die vorming niet vergezeld gaat van een geestelijke groei en een innerlijk verlangen om zich aan de dienst aan Christus en Zijn Kerk te geven. Heel veel dank daarom aan pater Wilkens! Helemaal uit beeld zal pater Wilkens niet verdwijnen. Hij blijft be­schik­baar voor incidentele bijdragen.

Terug