Arsacal
button
button
button


Afgunst en misprijzen: beroemd maar niet geaccepteerd

14e zondag door het jaar B

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 5 juli 2015
De Sint Vincentius a Paolo kerk in Volendam
De Sint Vincentius a Paolo kerk in Volendam

Op zondag 5 juli, vlak na de uitvaart van artiestenmanager Jaap Buijs, was ik in Volendam voor de zondagsmissen. Daar ben i nog even op terug gekomen in de preek. Het evangelie was Mc. 6,1-6 over Jezus' optreden in zijn vaderstad.

Homilie

Ze kennen Hem...

Ik denk dat we ons de situatie wel een beetje kunnen voorstellen:
Jezus is in Zijn vaderstad,
in Nazareth waar Hij vandaan komt.
Nou moet U zich Nazaret niet al te groot voorstellen;
er staat wel ‘stad’ maar heel groot was het niet,
vele malen kleiner dan Volendam in ieder geval.
De mensen kennen Hem.
Ze weten wie Zijn moeder is,
ze kennen Zijn familie
en ze weten wat Hij altijd in hun midden had gedaan:
Hij was een timmerman,
Hij had Jozef geholpen in de werk­plaats,
totdat Hij als volwassen man
was weggetrokken
en bekend was geworden, een beroemdheid.
Heel de streek praat
over de wonderen die Jezus doet,
over de woorden die Hij spreekt,
over de wijsheid die Hij bezit.
Nu komt Hij weer eens terug in het dorp.
Hoe gaan de mensen reageren?

Jaap Buijs

Dat is een situatie die Volendam
wel heel goed kent.
Afgelopen vrijdag is hier Jaap Buijs herdacht
die als artiestenmanager
heel wat Volendammers
op de weg naar het podium heeft begeleid,
naar bekendheid en beroemdheid.
Hij was een man die veel
voor deze artiesten heeft betekend,
maar ook voor Volendam
en voor de res­tau­ra­tie van deze St. Vicentius­kerk.
Daar zijn we hem dankbaar voor.


Hoe gaan mensen op je reageren
als je bekend wordt?
Ik weet dat veel Volendamse artiesten
graag in Volendam zijn,
juist omdat ze daar gewoon zichzelf kunnen zijn.

Als je beroemd wordt...

Maar er zijn natuurlijk ook andere kanten:
soms zijn mensen jaloers
op wat een ander heeft bereikt;
we zeggen ook:
hoge bomen vangen veel wind,
dat betekent dat je als bekende persoon
in de schijnwerpers staat
en er erg op je gelet wordt
en er graag over je geroddeld wordt.
Ook loop je het gevaar
de werkelijkheid uit het oog te verliezen
omdat er vaak met bewondering
naar je wordt gekeken
en omdat mensen vaak
iets van je verwachten.

Een doodshemd...

Je mag in Volendam dan misschien
best wel met een grote auto
en een mooi huis voor de dag komen,
maar het belangrijkste is en blijft toch
dat je een gewoon en eenvoudig mens blijft,
in het besef dat we allemaal
maar stofjes op de wereldbol zijn,
dat we komen en dat we gaan,
dat we alles maar gekregen hebben
en dat we het allemaal ook weer af moeten staan,
een doodshemd heeft geen zakken.

Liefde vraagt moed

Of liever gezegd:
we moeten het bijna allemaal weer afstaan;
want één ding blijft, dat is de liefde.
Om eens goed voor God te kunnen staan
komt het er op aan
dat we ons hier door de liefde laten leiden.
Die liefde houdt niet in
dat we overal “ja“ en “Amen” op zeggen
en onze ogen sluiten voor onrecht;
dat zeker niet.
Liefde vraagt juist vaak heldenmoed
om door te gaan,
standvastig te blijven.
Denk bij­voor­beeld maar aan die zusters
die niet weg wilden gaan
uit een gevaarlijk gebied
vol geweld en terrorisme
omdat zij de kinderen en ouden van dagen
voor wie zij zorgen,
niet in de steek wilden laten.
Of denk aan die mensen
die pas nog als martelaren zijn gestorven:
ze hadden niets misdaan;
ze hadden hun leven kunnen redden
door hun geloof en hun liefde voor Jezus te verloochenen
en moslim te worden,
maar zij hebben het niet gedaan.
Of denk heel gewoon aan ouders
die het niet goed vinden dat hun kind iets doet.
Ze vinden het misschien zelf moeilijk
om “nee” te zeggen,
toch zeggen ze dat
uit liefde voor hun kind.
Hun kind zal ook die liefde ervaren!

Aanstootgevend...

De mensen in Nazaret
keken naar Jezus met afgunst en misprijzen:
wie denk Hij wel dat Hij is?
Wil Hij het ons komen vertellen?
Zij namen aanstoot aan Jezus.
Zij zagen in Hem alleen maar
die timmerman van toen
en alle roem en eer
die Hem te beurt was gevallen,
maakten hen alleen maar kwaad,
alsof Jezus zo veel kapsones had….
Maar dat was het niet:
hun ego was te groot…
En dan gebeurt wat wijzelf ook wel ervaren:
als mensen je negatief bekijken,
tegen je zijn ingenomen,
kom je zelf ook niet zo goed meer uit de verf,
Zoals voetballers of artiesten
minder presteren
wanneer het publiek hen niet welgezind is.
Zo kon Jezus daar weinig wonderen doen;
de voedingsboden daarvoor ontbrak
er was geen ontvankelijk geloof bij de mensen.

Het witte vlekje

Wij worden vandaag uitgenodigd
om precies het tegen­over­ge­stelde te doen:
Kijk met liefde en geloof naar Jezus;
laat je opbouwen door Zijn woorden,
laat je inspireren door Zijn wonderen,
kijk met dank­baar­heid naar Hem
die zoveel voor ons mensen heeft gedaan.
En laten we vervolgens ook proberen
iets van Jezus te zien
in iedere mens die wij ontmoeten.
Er is bijna geen schaap zo zwart
of er zit wel een wit vlekje aan;
probeer ook dat witte vlekje te zien.
En sommige mensen zijn anders,
ze denken en doen de dingen anders
dan wij voor goed of wenselijk houden.
We mogen daar zeker onze gedachten bij hebben,
het zou gek zijn als we daar niet iets van vonden,
het is zelfs belangrijk
dat we aan onze principes trouw zijn,
maar laten we die ander altijd blijven zien als mens
en zelfs bij het negatieve wat ons opvalt,
iets van Jezus in die ander proberen te herkennen.

Jezus komt in Nazaret.
Hij is bekend geworden,
maar ze moeten Hem niet,
Hij kan daar niet zichzelf zijn.
Maar als wij eenvoudig en nederig
over onszelf denken,
dan is er ruimte
om het goede in anderen te zien
en om Jezus te zien
en Hem met een open hart te ontvangen.
Amen.

Terug