Arsacal
button
button
button


Inos Biffi schenkt antieke kelk

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 juli 2015
De kelk en borstkruisen
De kelk en borstkruisen

De Italiaanse theoloog mgr. Inos Biffi heeft me bij een bezoek aan Italië onlangs een fraaie antieke kelk en enkele borstkruisen geschonken. De borstkruisen zijn bedoeld om aan enkele bis­schop­pen door te geven. De kelk is opnieuw gewijd en wordt intussen al regelmatig gebruikt in de kapel van het bisdom.

Mgr. Inos Biffi is een bekende auteur en emeritus hoogleraar in de theologie aan de theologische faculteit van Noord-Italië en docent aan de theologische faculteit van Lugano. Hij draagt zorg voor de uitgave van de werken van de heilige Ambrosius en is lid van de Pauselijke Academie van Sint Thomas van Aquino en van de Pauselijke Theologische Academie. Hij was verant­woor­de­lijk voor de herziening van de liturgische boeken van de Ambrosiaanse ritus.

Het onverwachte geschenk is een vorm van morele steun voor de bis­schop­pen in een geseculariseerde samenleving, tevens bedoeld om gewijde voorwerpen die in de verkoop waren gekomen van een profane bestemming te 'redden'.

Terug