Arsacal
button
button
button
button


Inos Biffi schenkt antieke kelk

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 juli 2015 - 157 woorden
De kelk en borstkruisen
De kelk en borstkruisen

De Ita­li­aanse theoloog mgr. Inos Biffi heeft me bij een bezoek aan Italië onlangs een fraaie antieke kelk en enkele borst­kruisen ge­schon­ken. De borst­kruisen zijn bedoeld om aan enkele bis­schop­pen door te geven. De kelk is opnieuw gewijd en wordt intussen al regel­ma­tig gebruikt in de kapel van het bisdom.

Mgr. Inos Biffi is een bekende auteur en emeritus hoog­le­raar in de theo­lo­gie aan de theo­lo­gische facul­teit van Noord-Italië en docent aan de theo­lo­gische facul­teit van Lugano. Hij draagt zorg voor de uitgave van de werken van de heilige Ambrosius en is lid van de Pau­se­lijke Academie van Sint Thomas van Aquino en van de Pau­se­lijke Theo­lo­gische Academie. Hij was verant­woor­de­lijk voor de her­zie­ning van de li­tur­gische boeken van de Ambrosiaanse ritus.

Het on­ver­wachte geschenk is een vorm van morele steun voor de bis­schop­pen in een gese­cu­la­ri­seerde samen­le­ving, tevens bedoeld om gewijde voorwerpen die in de verkoop waren geko­men van een profane bestem­ming te 'red­den'.

Terug