Arsacal
button
button
button


Leken in de pastoraal: in Laus al sinds eeuwen

Bezoek aan een bedevaartplaats in opkomst

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 5 augustus 2015
Leken in de pastoraal: in Laus al sinds eeuwen
bedevaartplaats in opkomst: Laus
bedevaartplaats in opkomst: Laus

Na La Salette heb ik Laus bezocht. Opnieuw een interes­sante en mooie ervaring....

Notre Dame de Laus (spreek uit: Loo) is een bedevaart­plaats in opkomst. Het gaat hier om verschijningen die sinds 1664 gedurende bijna 54 jaar hebben plaats­gevonden en die in 2008 kerkelijk zijn goed­gekeurd door de bisschop van Gap en Embrun, Jean Michel de Falco Leandri. De bedevaart­plaats was altijd al als zodanig erkend en de kerk is al onder paus Leo XIII basiliek geworden.

Het gaat dan ook om verschij­ningen waarin Maria concrete hulp en inzicht geeft aan de zieneres, Benoite Rencurel, om mensen te kunnen begeleiden op een weg van bekering. Dat betekende dat zij een belang­rijke taak uitoefende gedurende vele jaren (sinds 1672 woonde zij ook bij het heiligdom, zodat zij gemakkelijk bereikbaar was) in nauwe samen­werking met de priesters, NAR wie zij vele mensen de weg wees om ‘schoon schip’ te maken in het sacrament van de biecht. Maria wordt hier dan ook vereerd als ‘Refugium pecatorum’, toevlucht van de zondaars.

Sinds de erkenning van de verschij­ningen in 2008 en de verklaring van de eerbied­waar­dig­heid van de zieneres door paus Benedictus XVI (een belangrijke stap in het zalig­verkla­rings­proces) in 2009, is Laus sterk in bekend­heid toegenomen. Er waren nu ook veel mensen: jongeren, gezinnen en ouderen die een deel van de zomer naar Laus komen waar een goed liturgisch en spiritueel programma is en men vele gelijk­ge­stemden kan ontmoeten.

De emeritus bisschop van Orleans is er woo­nachtig en werkzaam in het heiligdom, de vicaris generaal van het bisdom is er tevens rector (het is een vrij klein bisdom, zo'n 140.000 katholieken), er is een permanent diaken werkzaam, er is een flinke commu­ni­teit van zusters Benedic­ti­nessen van de Sacre Coeur van Montmartre en voor de zomer was ook de emeritus bisschop van Meaux, mgr Albert-Marie de Montleon, gekomen om te helpen. Daarnaast waren er Seminaristen van verschillende bisdommen om stage te doen, onder meer in het dagelijks kinder­pro­gramma.

Laus is mooi gelegen en vanuit dit pelgrims­oord zijn er nog allerlei mooi uitstapjes te maken in het gebied van de zuid-Alpen.

Terug