Arsacal
button
button
button


Een Godservaring....

20e zondag door het jaar B, Mariakerk Volendam

overweging_preek - gepubliceerd: zondag, 16 augustus 2015
Een Godservaring....

Op de twintigste zondag door het jaar heb ik de H. Mis gevierd in de Mariakerk in Volendam. Het evangelie was opnieuw een gedeelte uit de zogenoemde 'Eucharistische rede' van Jezus in het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie (Jo. 6,51-58). Ik heb in de preek stil gestaan bij de betekenis voor ons leven van de werkelijke aanwezigheid van de Heer in de Eucha­ris­tie.

Homilie

Een ervaring van de WJD

Als ik dit evangelie hoor,
moet ik weer denken aan een jonge man
die me een tijdje geleden vertelde
over zijn ervaring
tijdens de reis naar de wereld­jonge­ren­dagen.
Dat zijn dagen die om de twee jaar
worden georga­ni­seerd voor jongeren,
telkens op een andere plaats in de wereld.
Volgend jaar juli zal dat in Krakau in Polen zijn
en we hopen dat vele jongeren meegaan.
Die jonge man vertelde dus
over zijn ervaring
bij één van die wereld­jonge­ren­dagen.
Op een avond vond er
een 'avond van barm­har­tig­heid' plaats,
een avond van stil gebed
rond het heilig sacrament dat was uitgesteld:
op het altaar stond een monstrans,
een mooie maar eenvoudige houder
waarin de hostie werd getoond,
goed zichtbaar voor allen.
Iemand speelde soms zacht op een gitaar
of zong een rustig lied,
maar verder was het stil.
Die jonge man vertelde me
dat hij altijd had gedacht
dat de communie gewoon een stukje brood was.
Maar "Toen, op dat moment
werd het met duidelijk en bewust
dat het om iets anders ging dan brood;
ik voelde van binnen en heb ervaren
dat Jezus zelf daar aanwezig was".
Hij mocht op dat moment
dus zelf ervaren
wat Jezus in het evangelie zegt:
"Ik ben het brood des levens dat uit de hemel neerdaalt".

Een meisje uit Marken

Misschien heeft u ooit weleens
van Grietje Schouten gehoord.
Dat zou heel goed kunnen
want zij kwam hier uit de buurt, uit Marken.
Zij was twee-en-twintig jaar nog maar,
toen zij ernstig ziek werd - het was TBC -
en in 1938 kwam zij in Bilthoven in een sanatorium te liggen.
Dat sanatorium was een katholieke instelling
en de verzorging gebeurde door zusters, religieuzen.
Daar hadden haar ouders
wel ernstige bezwaren tegen gehad
want die waren natuurlijk stevig protestants,
maar het was niet anders...
Daar kon ze nu eenmaal terecht.
Op een dag kwam een priester op de ziekenzaal
om een van de andere patiënten
de heilige communie te brengen.
Toen kreeg protestantse Grietje
zomaar een duidelijke innerlijke ervaring
van Gods aanwezigheid in die heilige communie.
Ze kon er niet meer omheen:
Jezus was daar echt,
het was de Heer die daar voorbijkwam
in de hostie, de communie.
Voor Grietje werd dit een nieuwe weg van geloof
die haar uiteindelijk leidde tot de katholieke kerk.
Jarenlang kwam zij zondags als enige katholiek
van Marken af naar Monnikendam
om de Mis daar bij te wonen.
Zij had een sterke innerlijke overtuiging,
een liefde voor de Mis en de communie
die niemand haar meer kon afnemen:
zij had de Heer ontmoet,
nu wist zij dat Hij er was,
zij was innerlijk zeker,
zij had het per­soon­lijk ervaren:
Jezus is het zelf
die in de communie bij ons komt.

Bron van Leven

Eigenlijk wens ik dat iedereen wel toe:
die per­soon­lijke ervaring dat Hij er is
en dat de communie eerbiedig en met geloof
door ons mag worden ontvangen
en die communie
tot een ontmoeting met de Heer mag worden.
Daar gaat uiteindelijk om:
als het geloof in God en de sacramenten,
vooral de eucha­ris­tie, de communie,
iets van ons hart is geworden,
zijn we nooit meer helemaal alleen.
De communie wordt een bron
van kracht, van hoop en leven.
Ons geloof en de Kerk zijn dan geen clubje alleen,
van mensen die samen iets doen,
maar ons geloof is een bron om uit te putten,
een ontmoeting met God
die ons boven het alledaagse uittilt,
boven onze zorgen en pijn,
boven onze dagelijkse bezigheden en beslommeringen,
boven het geld en de materie.
Het wordt een ontmoeting
die ons kracht geeft en vertrouwen,
moed om door te gaan en trouw te blijven
en die ons uitzicht geeft in de moeilijkheden.
Het geloof wordt zo een kracht in ons leven.
Daarom heeft God ons de heilige Eucha­ris­tie
en de heilige communie gegeven:
als geestelijk voedsel op onze levensreis
op weg naar het Leven en naar het eeuwig geluk.
Als U zelf weleens zo’n ervaring hebt gehad
dat God bij U was,
vergeet die dan niet.

Wie dit Brood eet...

Dat de Heer ons allen mag helpen
om die mooie, goede weg te gaan met Hem
en te blijven gaan voor wat waar is, wat goed is en echt.
"Wie dit Brood eet, zal in eeuwigheid leven"
Amen

Terug