Arsacal
button
button
button
button


REA op 'Kerkenpad' in Alkmaar en Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 september 2015 - 205 woorden
In het hospice te Alkmaar (1) en rector Beemster geeft rondleiding (2)
In het hospice te Alkmaar (1) en rector Beemster geeft rondleiding (2)

Het bezoek op 1 sep­tem­ber van de REA(Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den)-leden aan lokaties in het bisdom waar­mee zij in haar ver­ga­de­ringen te maken heeft, ging in de loop van de mid­dag naar het tot hospice omge­bouwde kerk­ge­bouw van St. Pius X in Alkmaar en het hei­lig­dom in Heiloo.

De Pius X kerk die gedomi­neerd wordt door een prach­tig glas-in-loodraam (van Jaap Min, Bergense school), is voor de helft in gebruik als kerk, voor de andere (grootste) helft dus omge­bouwd tot een hospice dat ruimte biedt aan negen mensen in de stervensfase. De directeur mw. Jonker-Horstman gaf de REA een inte­res­sante toelich­ting en rond­lei­ding.

Daarna ging de tocht door naar het hei­lig­dom in Heiloo waar de REA werd ont­van­gen door rector Nars Beemster die uitleg gaf over de ge­schie­de­nis van het hei­lig­dom en de ac­ti­vi­teiten die er nu plaats vin­den: gezins­week­enden, retraites, ac­ti­vi­teiten voor eerste communie en vor­me­lin­gen groepen, tiener­kamp, studie- en be­zin­nings­da­gen van het bisdom voor allerlei groepen (zoals deze vrij­dag voor alles pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten). Een korte rond­lei­ding door het Juliana­kloos­ter volgde.

Na dit bezoek werd het tijd om in de kring van de REA afscheid te nemen van oud-econoom drs. Emile Duijsens. Dat werd nog een uiterst gezellig samen­zijn.

Terug