Arsacal
button
button
button


Missionair pastoraat: denken in kansen en gaven

Afscheid bisdom van Mirjam Spruit

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2015
Bij de vespers, voorin Mirjam Spruit (1) voor de inleiding van Chr. Hennecke, achterin links op de foto
Bij de vespers, voorin Mirjam Spruit (1) voor de inleiding van Chr. Hennecke, achterin links op de foto

Op vrijdag 4 september was er in Heiloo een studiedag voor priesters, diakens, catechisten en pastoraal werkers en kernvrij­wil­lig­ers rond het thema Missio­nair pastoraat. Op deze dag kon het bisdom afscheid nemen van drs. Mirjam Spruit die een functie heeft aanvaard bij het centrum voor Parochiespiri­tua­li­teit, omdat de afstand van haar woonadres naar het bisdom Haarlem-Amsterdam voor haar toch wel groot werd.

Velen waren gekomen naar deze dag om haar te bedanken en gedag te zeggen. De Duitse priester Christian Hennecke uit het bisdom Hildesheim gaf een inspirerende lezing die meegaf niet weemoedig achterom te zien en te klagen alsof vroeger alles beter was, maar vooral te zien wat God op dit moment aan het doen is, de huidige realiteit te leren kennen door contacten met mensen en daarop in te spelen. God zaait, wij moeten oogsten. Zo kunnen er ook laagdrempelige bijeenkomsten zijn voor mensen die breder zoekend of meer beginnend zijn op het pad van het geloof. We moeten leren denken in gaven en kansen.

's Middag waren er twee rondes workshops over de inspirerende DCD-cursus Catho­li­cism, voor Neder­land bewerkt door het RK Alpha­cen­trum, over het project Licht op ons pad met een doorlopende catechese voor alle leeftijden tot de volwassenheid, door uitgeverij Adveniat; het project Geloven thuis van het centrum voor Parochiespiri­tua­li­teit waar Mirjam Spruit nu gaat werken werd eveneens ge­pre­sen­teerd en er was natuurlijk een presentatie van de bisdom-plannen voor de Wereld­jonge­ren­dagen 2016.

Alles bijeen weer een mooie en geslaagde dag!

Terug