Arsacal
button
button
button
button


Missionair pastoraat: denken in kansen en gaven

Afscheid bisdom van Mirjam Spruit

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2015 - 243 woorden
Bij de vespers, voorin Mirjam Spruit (1) voor de inleiding van Chr. Hennecke, achterin links op de foto
Bij de vespers, voorin Mirjam Spruit (1) voor de inleiding van Chr. Hennecke, achterin links op de foto

Op vrij­dag 4 sep­tem­ber was er in Heiloo een studie­dag voor pries­ters, diakens, cate­chisten en pas­to­raal werkers en kern­vrij­wil­li­gers rond het thema Missio­nair pas­to­raat. Op deze dag kon het bisdom afscheid nemen van drs. Mirjam Spruit die een functie heeft aanvaard bij het centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit, omdat de afstand van haar woon­a­dres naar het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor haar toch wel groot werd.

Velen waren geko­men naar deze dag om haar te bedanken en gedag te zeggen. De Duitse pries­ter Christian Hennecke uit het bisdom Hildesheim gaf een in­spi­re­rende lezing die meegaf niet wee­moe­dig achterom te zien en te klagen alsof vroe­ger alles beter was, maar vooral te zien wat God op dit moment aan het doen is, de hui­dige reali­teit te leren kennen door contacten met mensen en daarop in te spelen. God zaait, wij moeten oogsten. Zo kunnen er ook laag­drem­pe­lige bij­een­komsten zijn voor mensen die bre­der zoekend of meer beginnend zijn op het pad van het geloof. We moeten leren denken in gaven en kansen.

's Middag waren er twee rondes work­shops over de in­spi­re­rende DCD-cursus Catho­li­cism, voor Neder­land bewerkt door het RK Alpha­cen­trum, over het project Licht op ons pad met een doorlopende catechese voor alle leeftij­den tot de volwassen­heid, door uit­ge­ve­rij Adveniat; het project Geloven thuis van het centrum voor Pa­ro­chie­spi­ri­tua­li­teit waar Mirjam Spruit nu gaat werken werd even­eens ge­pre­sen­teerd en er was na­tuur­lijk een pre­sen­ta­tie van de bisdom-plannen voor de Wereld­jon­ge­ren­da­gen 2016.

Alles bijeen weer een mooie en geslaagde dag!

Terug