Arsacal
button
button
button
button


Hoofddorpse parochie houdt Open Huis

Proeven aan een bruisend aanbod

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 september 2015 - 180 woorden
Paus Franciscus nodigt uit... (1), P.W. Leo Mesman en Patrick Gunther zijn twee van de organisatoren (2)
Paus Franciscus nodigt uit... (1), P.W. Leo Mesman en Patrick Gunther zijn twee van de organisatoren (2)

In de St. Joannes de Doper­paro­chie in Hoofd­dorp was op zon­dag 13 sep­tem­ber een bruisend fes­tijn aan de gang "Open Huis": tussen 11.00 uur (na de Mis) tot 16.00 uur pre­sen­teer­den alle groepen en ac­ti­vi­teiten van de pa­ro­chie zich op het voor­plein van de kerk, terwijl er muziek werd gespeeld of een Filippijns koor de sfeer verhoogde. Er waren hapjes en drankjes. Tege­lijker­tijd wer­den er inte­res­sante en in­spi­re­rende lezingen gehou­den in "Het Funda­ment", de fraaie zaal onder de kerk (over het in­ter­net­pro­ject 'bid­den onderweg' van de Jezuïeten bij­voor­beeld, of over paus Fran­cis­cus), er wer­den rond­lei­dingen gegeven in de bijbelse tuin achter de kerk en er was een toneel­voor­stel­ling in de open lucht .

Gelukkig werkte het weer goed mee en waren er veel mensen geko­men om dit mee te maken. Zeker, de pa­ro­chie heeft veel mee door het mooie voor­plein, Het Funda­ment, de boekwinkel en de bijbelse tuin, maar ook voor andere pa­ro­chies is dit zeker een concept om de ac­ti­vi­teiten van de pa­ro­chie en de kerk te presen­te­ren aan een breder publiek. Ik vond het zelf in ieder geval goed opgezet.

Terug