Arsacal
button
button
button


Pastoor Nico van der Peet 25 jaar priester

Herder van Amsterdam Noord

nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 september 2015
Pastoor Nico van der Peet 25 jaar priester

Op zondag 13 september vierde pastoor Nico van der Peet dat hij vijfentwintig jaar eerder tot priester was gewijd. De Eucha­ris­tie­viering kon ik niet meemaken, ik hoorde wel dat die heel mooi was geweest en de kerk was zeker vol, maar dat is die te­gen­woor­dig altijd wel in Amsterdam Noord...

Pastoor Van der Peet heeft de moeilijke klus moeten klaren om de parochies van Amsterdam Noord samen te brengen, kerken te sluiten en... een kerk prachtig te renoveren, zelfs zo dat iedereen die binnen komt het als een nieuwe kerk ervaart. Misschien is dat één van de redenen dat alle parochianen van Amsterdam Noord zich er thuis voelen en het kerkbezoek niet is verminderd, eerder is toegenomen. Het proces van sluiting en afscheid en het maken van een nieuw begin is goed begeleid door de pastoor en natuurlijk de diaken en alle vrij­wil­lig­ers die met hem samen­wer­ken. Het was tijdens de receptie - de grote zaal zat stijf-vol - dan ook goed te merken dat de parochianen de inzet van de pastoor zeer waardeerden. Die werd door vice-voorzitter Erik Bras getypeerd als bijbels-pastoraal, ijverig en nabij, met een stijl van leiding geven die niet benauwd is om een beslissing te nemen, maar wel iedereen daarbij betrekt.

Pastoor Van der Peet is ook lid van de priesterraad van het bisdom , voorzitter van de archief­com­mis­sie en jaren voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken.

Proficiat!

Terug