Arsacal
button
button
button


Victor Scheffers: 30 jaar inzet voor vrede en rechtvaardigheid

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 september 2015
tijdens de receptie
tijdens de receptie

Woensdag­middag 30 september nam Victor Scheffers tijdens een drukke en feestelijke bijeenkomst in het Nutshuis in Den Haag afscheid als directeur van Justice and Peace en secretaris van de Commissie Justitita et Pax. Meer dan dertig jaar heeft hij zich ingezet voor mensenrechten en sociale gerechtigheid in eigen land en wereldwijd.

Een volle zaal luisterde naar enkele toespraken, waarvan ik zelf het dankwoord van Victor Scheffers nog net kon meemaken. Daarna was er een receptie en velen kwamen hem de hand schudden ten afscheid, maar - zoals Victor Scheffers zelf zei - ze zullen hem zeker nog tegenkomen want de inzet voor vrede en gerechtigheid is geen baan alleen maar een passie. Verschillende (emeritus)bis­schop­pen waren aanwezig om de heer Scheffers te danken voor zijn inzet.

De heer Scheffers is bijzonder betrokken bij ons bisdom Haarlem-Amsterdam door zijn bestuurslidmaat­schap van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk dat op De Tiltenberg gevestigd is. Ook zal hij zich samen met dr. Erik Sengers inzetten voor een bijeenkomst met vertegen­woor­digers van katholieke organisaties die zich met de vluchtelingen- en migratie­pro­ble­ma­tiek bezig houden. Deze bijeenkomst die op 11 november onder auspiciën van Cura Migratorum wordt gehouden in het huis van Sant'Egidio in Amsterdam (Mozes en Aäron) is bedoeld om knel­punten en vragen te delen, te zien wat de kerk kan doen en wat er nodig is.

Terug