Arsacal
button
button
button
button


Bisschop schrijft boek over... voetbal

Hartverscheurende analyse ... maar het gaat nergens over

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 3 oktober 2015 - 335 woorden
Bisschop schrijft boek over... voetbal

Mgr. Rob Mutsaerts, hulp­bis­schop van 's Hertogen­bosch, heeft een nieuw boek ge­schre­ven. Dat zal wel over Jezus gaan (of zoiets), zult U denken, maar nee... het gaat over voetbal. Heeft een bischop daar dan verstand van? Nou, deze wel, al zegt hij zelf van niet. Maar het boek is vooral erg grappig.

“Graspol” heten de stukjes die de bis­schop al jaren schrijft in het voetbal­blad Link van RKSV Heeze, waar hij de C1 traint; en zo heet ook het boek: “Graspol. Hartverscheurende analyse van RKSV Heeze”. Het zijn humoris­tische korte stukjes - meestal twee bladzij­den lang of iets meer - van iemand die van het spelletje houdt, maar zich­zelf en dat spelletje niet te serieus neemt. Zelfs een absolute voetbal-analfabeet als ik kan dit goed ver­te­ren; als je iets van voetbal weet heb je na­tuur­lijk wel een pré.

De onderti­tel is een tikje mislei­dend want iemand die niets met Heeze heeft, zou kunnen denken dat dit boek dus niks voor hem (of eventueel haar) is, maar dat is niet waar: de schrijver is gewoon iemand die van alles wat voetbal is houdt; alle “rand­zaken van het voetbal”, van het spelletje zelf en van de grote wereld van het voetbal, komen er wel in naar voren. Bij­voor­beeld over het uitreiken van de KNVB eredi­vi­sie-schaal, schrijft Mutsaerts: "Ergens zo miden jaren '80 hebben we die rare schaal van Duits­land over­ge­no­men. Ik kan je zeggen dat dit geen goed idee was. En dan de uit­rei­king van dat ding. Door­gaans ligt die schaal op een soort keukentafeltje dat langs de lijn gezet wordt. Zo'n Ikea-ding met een ordente­lijk wit kleedje uit de kantine. De voor­zit­ter van de KNVB komt door­gaans niet veel verder dan: “Nou, hier heb je ’m dan”.

Deze bis­schop is een normale kerel.

De opbrengst van het boek komt geheel ten goede aan de jeugd­oplei­ding van RKSV Heeze, Het is alleen verkrijg­baar bij deze club: redactie@rksvheeze.nl Het boek heet dus: Graspol en kost € 12,50

Terug