Arsacal
button
button
button


Het huis von Habsburg en Stille Omgang

historische banden aangehaald

nieuws - gepubliceerd: zondag, 18 maart 2012
Het huis von Habsburg en Stille Omgang

Donderdag 15 maart bracht aartshertog Karl von Habsburg een bezoek aan de plaatsen die in verband staan met het mirakel van Amsterdam. Het was een goede voor­be­rei­ding op de Stille Omgang die in de nacht van 17-18 maart gehouden is.

Na een ontvangst in het Begijnhof en een aanbiddingslof in de kapel, wandelde afgeloen donderdag het gezel­schap van onder meer mgr. J. Punt, vicarissen en bestuur van het Gezel­schap van de Stille Omgang samen met de hoge gast langs de "heilige Stede" - waar nu helaas  een spookhuis is gevestigd! -, de oude kerk, Onse Lieve Heer op Solder en de St Nicolaas­kerk. De oude kerk was de parochiekerk waar het Sacrament van Mirakel werd bewaard na dat die heilige hostie was uitgespuwd door de zieke en gaaf in het vuur van de haard was blijven zweven.

De schuilkerk Onse Lieve Heer op Solder en de huidige St. Nicolaas­kerk zijn als parochiekerk de erfopvolgers van die nu pro­tes­tantse oude kerk. De heilige Stede was de gothische kerk die ter ere van het mirakel was gebouwd en helaas na in pro­tes­tantse handen te zijn overgegaan, aan het begin van de 20e eeuw is afgebroken.

Aan de lunch werden door bisschop J. Punt de oude banden gememoreerd die het mirakel van Amsterdam met het Habsburgse huis verbinden: keizer Maximiliaan schonk Amsterdam het recht de keizerskroon in het wapen te dragen - de kroon die nu onder andere nog op de Westerkerk te zien is - en uit dank­baar­heid voor een genezing schonk hij zo'n 500 jaar geleden kostbare geschenken aan de heilige Stede.Op de foto een beeld van het dankwoord van de aartshertog tijdens de lunch.

De stille omgang zelf verliep bij gunstige weers­om­stan­dig­heden voorspoedig, hoewel het op de omgang zo druk was met deelnemers dat de groepen soms wel even moesten wachten voor zij hun stille omgang konden vervolgen.

In de St. Nicolaas­kerk was een drukbezocht jongeren­pro­gramma met als thema "Durf". Mr. Anima Christi sprak over de moed van christenen in allerlei landen om in moeilijke omstandigheden voor hun geloof uit te komen en legde de vraag voor aan haar gehoor: Wat zou jij doen? Een improvisatietheater beelde daarna treffend uit voor wat voor keuzes gelovige jongeren komen te staan.

Na in de pauze nog even op de foto te zijn gegaan, moest ik de St. Nicolaas­kerk verlaten om de H. Mis te doen voor de Westfriese bede­vaart.

Terug