Arsacal
button
button
button
button


Nederland en Vaticaan verbonden bij Grootouderdag

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2015 - 212 woorden
Dag van de generaties op 2 oktober gevierd
Dag van de generaties op 2 oktober gevierd

In ver­schil­lende lan­den wordt sinds een aantal jaren Groot­ou­der­dag gevierd op de dag van het feest van de Engelbe­waar­ders (2 ok­to­ber), omdat ook groot­ou­ders een soort engelbe­waar­ders voor hun klein­kin­de­ren zijn. De dag beoogt gene­ra­ties te verbin­den en de in Italië woo­nach­tige Neder­lan­der Charles Lans­dorp zet zich hier bij­zon­der voor in met zijn "I Felini" stich­ting. Dankzij hem ontstond er een bij­zon­dere band tussen Neder­land en de H. Stoel op deze dag van de Engelbe­waar­ders.

In Italië is de dag bij wet als een speciale dag vast­ge­steld voor het hele land en ook de paus heeft die vorig jaar met een speciale Mis gevierd. Het Vati­caanse paviljoen bevindt zich vlak bij het Neder­landse paviljoen en het is een gebruik dat 'buren' elkaar een cadeautje geven. Dit jaar heeft Neder­land bij gelegen­heid van groot­ou­der­dag een bij­zon­der bloemarrange­ment ge­schon­ken aan het paviljoen van het Vati­caan op de wereld-expo in Milaan: de engelenvleugels van de engelbe­waar­ders. Op die dag werd ook een nieuwe tulp in het Neder­landse paviljoen gedoopt die de naam van de voetballer Clarence Seedorf kreeg, die met de I Felini stich­ting verbon­den is.

Voor de Vati­caanse radio werd Charles Lans­dorp over deze bijozn­dere dag geïnter­viewd (in het Engels):

http://en.radiovaticana.va/news/2015/10/02/2_october_celebra­ting_guardian_angels_and_grandparents_/1176125

Terug