Arsacal
button
button
button


Drs. Diederik Wienen benoemd in bestuur Nederlandse Katholieke Schoolraad

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 15 oktober 2015
links drs. Diederik Wienen, rechts dhr. Diederik Brink (CNV-onderwijs)
links drs. Diederik Wienen, rechts dhr. Diederik Brink (CNV-onderwijs)

Drs. J.D.J.T. (Diederik) Wienen is door de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie benoemd in het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Samen met drs. Liesbeth Stalmeier, bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het bisdom Rotterdam maakt hij namens de bis­schop­pen deel uit van dit bestuur.

Drs. Diederik Wienen is studieleider van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut en waar­ne­mend bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Hij was vele jaren voor onder meer het onderwijs werkzaam bij het Secretariaat van de R.K. Kerkprovincie.

De Nederlandse Katholieke Schoolraad is gemandateerd door de Nederlandse bis­schop­pen inzake het katholiek onderwijs. Ik maak zelf ook deel uit van de NKSR en oefen daar als referent de bisschoppelijke erkenningstaken uit.

Op donderdag 15 oktober was de eerste vergadering waaraan Diederik Wienen deelnam. Hij bleek niet de enige Diederik in het gezel­schap te zijn. Plaatsvervangend voor de voorzitter van CNV-onderwijs (katholieke werk­groep) was de heer Diederik Brink aanwezig. Na afloop van de vergadering gingen ze samen op de foto.

Terug