Arsacal
button
button
button


300 jaar bestaan Armeense kerk in Amsterdam gevierd

Gaat de paus naar Armenië?

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 17 oktober 2015
foto 1: geheel rechts de Armeens ambassadeur, in rode japon minister Hranush Hakobian; foto 2: met de Armeense bisschop (l) en bisschop Arseny en pater Antonios Saliba  (r)
foto 1: geheel rechts de Armeens ambassadeur, in rode japon minister Hranush Hakobian; foto 2: met de Armeense bisschop (l) en bisschop Arseny en pater Antonios Saliba (r)

Aan de Krom Boomssloot in Amsterdam, niet ver van het Centraal Station, ligt sinds jaar en dag de Armeens Apos­to­lische Kerk, waarvan het dit jaar 300 jaar geleden is dat die werd ingewijd. Het hoofd van de Armeens Apos­to­lische kerk, Katholikos Kaekin II zond een spoeciale bood­schap. Ook de president van Armenië had een felicitatiebrief gestuurd, die werd voorgelezen door de Armeense minister van Diaspora die bij de viering aanwezig was. Naast de Armeense in Frankrijk wonende Bisschop Vahan Hovanessian, was ook bisschop Arseny van het Koptisch orthodoxe bisdom Amsterdam er, evenals een afvaardiging van de Russisch orthodoxe kerk, de Syrisch Orthodoxe kerk, de Raad van kerken in Amsterdam en de predikant van de nabij­ge­le­gen Oude Kerk. ook de Armeense ambassadeur was aanwezig en sprak een felicitatie uit.

De Armeense kerk is na 1808 lange tijd niet meer als kerk gebruikt omdat het aantal Armeniërs sterk was afgenomen. De laatste 25 jaar is echter een flinke toename te constateren. De kerk is weer open, is geheel gerenoveerd in 2014 en heeft een eigen priester.

Tijdens de viering heb ik namens het katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam en de diocesane bisschop, mgr. J. Punt, een felicitatie uitgesproken, waarin ik heb aangegeven dat er bijzondere banden van de Armeense Kerk met Nederland zijn omdat onze eerste geloofs­ver­kon­diger, Servatius, uit Armenië kwam. Wij hebben hoge achting voor het Armeense volk dat door de apsotelen is gemissioneerd en als eerste land ter wereld in 301 christelijk is geworden. Respect hebben we ook voor de Armeense kerk omdat zij zoveel heeft moeten doorstaan in de loop van de eeuwen en zoveel martelaren heeft voortgebracht, waarbij ik in het bijzonder de genocide op het Armeense volk, dit jaar honderd jaar geleden, heb herdacht. De Katholieke kerk voelt zich nauw verbonden met de Armeens Apos­to­lische Kerk wat onder meer tot uiting is gekomen door de geloofsbelijdenis die de H. paus Johannes Paulus II en de Katholicos van alle Armeniërs hebben afgelegd en de wens van deze zelfde paus om de Katholikos - toen die stervende was - per­soon­lijk te bezoeken, wat door de gezondheids­toe­stand van de paus uiteindelijk niet door kon gaan.

Na alle felicitaties volgden twee interessante korte lezingen van René Bekius over de geschiedenis van de Armeense diaspora in Nederland en de vraag of de Armeense kerk een schuilkerk is (antwoord: ja, want zij heeft geen toren met klokken). Dr. Theo van Lint hield daarna een uitstekende lezing waarin de eigen Armeense identiteit en de nauwe verwevenheid van het geloof duidelijk tot uiting kwamen. De Armeense kerk is een typisch nationale, autocephale kerk en dat is misschien wel het grootste struikelblok om de volledige communio tot stand te brengen met de paus van Rome, die zij overigens wel eren.

Ik vernam tijdens de herdenking dat de paus volgend jaar Armenië wil bezoeken. We wachten natuurlijk de bevestiging af. Het zou een mooi teken zijn aan een regio in de wereld die op dit moment zoveel moet doorstaan....

Terug