Arsacal
button
button
button


Werken aan elan, communicatie en samenwerking in de parochies

Diocesane Pastorale Raad bijeen

nieuws - gepubliceerd: donderdag, 22 oktober 2015
De DPR bijeen
De DPR bijeen

Woensdag­avond 21 oktober was de Diocesane Pastorale Raad van het bisdom Haarlem-Amsterdam bijeen. Tijdens de vergadering werd verder nagedacht en gesproken over enkele initiatieven die bedoeld zijn om de parochies te onder­steunen en hen te helpen om te groeien in onderlinge samen­wer­king, in missionair en spiritueel élan en in onderlinge com­mu­ni­ca­tie, waarbij bijzonder wordt gedacht aan het in contact brengen met elkaar van de vrijwilligers van de verschillende parochies om 'best practices' uit te wisselen.

Niet overal hoeft het wiel opnieuw te worden uitgevonden en de ideeën van de ene parochie kunnen stimulerend zijn voor een andere parochie. Daarom wil de DPR de (vrijwilligers van de) parochies meer met elkaar laten communiceren.

Tijdens deze vergadering is de Raad verder gegaan met het bespreken van twee papers en een interactieve website. In de volgende vergadering van de DPR zal dit proces worden voortgezet en hopenlijk al tot concrete resultaten kunnen leiden.

Terug