Arsacal
button
button
button


Arsacal (em. bisschop van)

Provincie Numidië, tegenwoordig in Algerije
Provincie Numidië, tegenwoordig in Algerije

Tot aan mijn benoeming tot Bisschop Coadjutor op 22 december 2018, was ik titulair bisschop van Arsacal.Wat is Arsacal en wat is een titulair bisschop?

Het titulair bisdom Arsacal (Dioecesis Arsacalitana) was een Bisschopszetel in het Romeinse Rijk in de provincie Numidië. In de zevende eeuw ging het bisdom ten onder doordat het gebied door de Islam werd veroverd. De plaats ligt in Algerije en heet te­gen­woor­dig El-Gouleah.

Een titulair bisdom wordt gegeven aan een bisschop die geen eigen bisdom heeft. Hierdoor worden namen van verdwenen bisdommen enigszins levend gehouden en wordt in zekere zin recht gedaan aan het feit dat een bisschop geroepen is om de herder te zijn van de hem toevertrouwde kerk. Bij mijn benoeming tot bisschop coadjutor is het titulair bisdom vervallen, omdat ik nu gtoegewezen ben aan het bisdom van Haarlem-Amsterdam.

In 484 wordt Servus genoemd als bisschop van Arsacal. Hij werd door koning Hunericus met vele andere bisschopen gedwongen tot deelname aan een bis­schop­pen­ver­ga­dering in Carthago, waarna zij in balling­schap moesten gaan.

In 1933 is Arsacal als titulair bisdom ingesteld. In de twintigste eeuw zijn drie titulair bis­schop­pen vooraf gegaan. De voorganger van mgr. J. Hendriks was Sergio Alfredo Gualberti Calandrina die op 28 september 2011 is benoemd tot aarts­bis­schop-coadjutor van Santa Cruz de la Sierra.

Over de naam en ligging van Arsacal:

De juiste schrijfwijze is ARSACAL, de namen Arzacar of Arscal die men ook aantreft, zijn minder juist. Dit bisdom van Romeins Afrika bevindt zich in het Massief van de Chettaba berg (1186 m), 12 km ten westen van Constantine. Vanuit Constantine gaat men 8 km tot aan Dar Salah Bey; daarna neemt men de avenue des Frères Kimounic (route de Jijel); men slaat links af voor de traversée du Rhummel. De weg stijgt naar een vlakte op 732 m. Dar Salah Bey is een thermale bron (source thermale, 32,5°) die de Romeinen reeds kenden. In het massief treft men talrijke Romeinse ruïnes aan, waarvan de belangrijkste met Arsacal overeenkomen, op de plaats die genoemd wordt: El-Gouleah, wat de officiële aanduiding is die de voorkeur verdient boven Goulia, El-Goulia of El Goléa. De meest opmerkelijke plaats hier is Ghar Ez-zemma (de grot van de inscripties).

(Met dank aan prof. Alain PIC, professor Latijn aan de Uni­ver­si­teit van Batna voor de informatie over de juiste schrijfwijze en de ligging van Arsacal)