Arsacal
button
button
button
button


Contact

Contact

Website van mgr. dr. Jan Hendriks, titulair bisschop van Arsacal, hulp­bis­schop van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

“Quodcumque dixerit vobis, facite”
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”

  • Mgr. dr. Jan W.M. Hendriks
    Leidsevaart 146
    2014 HE  Haarlem