Arsacal
button
button
button
button


Portretfoto's

Om tegemoet te komen aan verzoeken van pa­ro­chies stellen we hierbij enkele portret­foto's be­schik­baar van mgr. Hendriks. De foto's zijn gemaakt na de pries­ter­wij­ding van Paul Bindels op 4 juli 2020 in de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo te Haar­lem.

De foto's mogen wor­den gebruikt voor pa­ro­chiedoel­ein­den onder vemel­ding van de foto­graaf - foto: Wim Koopman. In het zip-bestand bevin­den zich 10 bestan­den: 5 foto's in klein en groot formaat.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.